Vervuild zand als 'chemisch afval' gezien

ZWOLLE, 6 AUG. Een partij van 2.800 ton verontreinigd zeefzand op het terrein van Recycling Kampen wordt gezien als 'chemisch afval'. Dit hebben twee ambtenaren van het ministerie van milieubeheer gisteren verklaard tijdens een kort geding dat door eigenaar H. Meijer van het bedrijf was aangespannen. Meijer wil dat de partij wordt weggehaald door leverancier IBA Milieu uit Zwolle op straffe van een dwangsom van 100.000 gulden.

Recycling Kampen dreigde vorige maand een gedeelte van de partij op de trappen van het provinciehuis in Zuid-Holland te storten nadat de verontreiniging was ontdekt. De provincie Zuid-Holland had een vergunning afgegeven aan het afvalverwerkend bedrijf in de veronderstelling dat het om bouw- en sloopafval ging.

Fungerend president van de rechtbank in Zwolle, mr. D.J. van Dijk, vroeg vorige week tijdens de eerste zitting van het kort geding ambtenaren van het ministerie, de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen om hun mening over de mogelijke giftigheid van het zand. De overheid ziet het zand als chemisch afval, zo verklaarden zij. Het zand bevat polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's).

De advocaat van Recycling Kampen, mr. W.H.M. Cnossen, handhaafde zijn standpunt dat de partij op kosten van de Zwolse leverancier IBA moet worden weggehaald. Cnossen vindt dat het zeefzand bij het verwerkingsbedrijf VMB op de Maasvlakte kan worden gestort. De advocaat van IBA, mr. C.M.B. Diepenhorst, bestrijdt dat. De fungerend president wil voor vrijdag van Cnossen horen of het zand daar kan worden gestort.