Ritzen komt alsnog studenten tegemoet

ROTTERDAM, 6 AUG. De Landelijke Studentenvakbond ziet af van twee kort gedingen die zij deze week tegen minister Ritzen van onderwijs wilde aanspannen.

Ritzen is alsnog grotendeels tegemoet gekomen aan de eisen op het punt van de studiefinanciering die de bond aan de rechter had willen voorleggen. Degenen die in het huidige studiejaar studeerden en daarvoor een tegemoetkoming kregen in de studiekosten volgens de zogeheten 21-plus regeling houden die tegemoetkoming tot de studie is afgerond. Ritzen had daarmee 1 augustus willen stoppen. De minister zal ook nieuwe studenten die 27 jaar of ouder zijn tot 1 januari 1992 nog een basisbeurs geven. Dit voorjaar besloot Ritzen de leeftijdsgrens voor nieuwe studenten tot 27 te verlagen, hoewel door de Informatiseringsbank eerder was medegedeeld dat deze studenten recht kregen op een basisbeurs. Ritzen heeft nu onder druk van de Studentenvakbond zijn plan een half jaar uitgesteld. ***