Opbrengst ingreep WAO voor PvdA niet voorop

DEN HAAG, 6 AUG. De top van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer acht zich niet gebonden aan het bedrag van 4,4 miljard gulden dat de ingreep in de WAO en de ziektewet moet opbrengen.

Tijdens een ingelast overleg tussen fractiespecialisten, fractievoorzitter Woltgens en vice-fractievoorzitter Leijnse is gisteren als uitgangspunt gekozen dat bij de beoordeling van de kabinetsplannen de inhoud van de maatregelen voorop dient te staan en niet de opbrengst. De bijeenkomst ten huize van fractievoorzitter Woltgens was bedoeld als voorbereiding van de fractievergadering van 23 en 24 augustus.

Wanneer de fractie deze benaderingswijze overneemt komt zij in conflict met partijleider en minister van financien Kok. Deze staat weliswaar open voor alternatieven, maar vindt tegelijk dat niet getornd mag worden aan het bezuinigingsbedrag van 4,4 miljard gulden dat de maatregelen in 1994 volgens het kabinet moeten opleveren.

In de week na het kabinetsbesluit van 14 juli zei Kok dat iedereen die oproept de plannen te wijzigen zal moeten aangeven hoe het kabinet dan wel 4,4 miljard gulden moet besparen. “We moeten niet van boterzachte maatregelen naar een keihard pakket en dan weer terug naar boterzacht”, aldus Kok toen in een vraaggesprek met de Volkskrant. De vice-fractievoorzitter van het CDA, F. Wolters, gaf vorige week als zijn persoonlijke mening ook al te kennen zich niet te kunnen voorstellen dat alternatieven erg veel kunnen afwijken van de 4,4 miljard die het kabinet wil besparen.

Pag. 3:

Beraad over WAO in PvdA

Vice-fractievoorzitter Leijnse zei vanmorgen desgevraagd dat de fractie van de PvdA formeel slechts is “gecommitteerd” aan het bedrag van 3,8 miljard gulden dat in de in februari verschenen 'Tussenbalans' staat als opbrengst voor maatregelen in de WAO en ziektewet. Maar hij liet doorschemeren dat ook daar niet onder alle omstandigheden aan hoeft te worden vastgehouden. Het belangrijkste is dat het aantal mensen dat een beroep doet op WAO en zietewetuitkeringen wordt teruggedrongen. Pas daarna komt de opbrengst waarbij, aldus Leijnse het “streven is om uit te komen in de richting van 4,4 miljard gulden”.

Als het aan de deelnemers van het overleg van gisteren ligt, zal de fractie tijdens de vergadering van 23 en 24 augustus een alternatief pakket samenstellen. De notities die een werkgroep uit de fractie dit voorjaar heeft opgesteld vormen daarbij het richtsnoer. Daarin werd gesteld dat niet gesleuteld mocht worden aan de duur en hoogte van de WAO-uitkering. Dit uitgangspunt weegt weliswaar zwaar maar is niet bindend, zo viel uit de woorden van Leijnse op te maken.