Mullard stapt op als hoogleraar etnische studies

ROTTERDAM, 6 AUG. De omstreden Amsterdamse hoogleraar culturele minderheden dr. C.P. Mullard legt op 1 september zijn functie neer. Dat hebben het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en Mullard vandaag in een gemeenschappelijke verklaring bekendgemaakt.

Volgens de verklaring wordt Mullard overbodig nu is besloten tot een andere aanpak van het onderwijs en onderzoek op het gebied van de minderheden.

Mullards functioneren leidde tot 'ernstig verstoorde verhoudingen' binnen de faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen. Volgens enkele van zijn medewerkers begeleidde Mullard studenten en promovendi niet genoeg, trok hij onvoldoende onderzoeksgelden aan, was hij veelvuldig afwezig en publiceerde hij te weinig.

Het college van bestuur liet begin dit jaar een onderzoek instellen naar de problemen binnen de faculteit. De onderzoeker, oud-collegelid en burgemeester van Diemen B. de Hon, adviseerde de leerstoel van Mullard op te heffen en diens onderzoekinstituut, het Centrum voor Raciale en Etnische Studies (CRES) ingrijpend te reorganiseren. Ook werd onderzoek verricht naar de declaraties van Mullard en de besteding van subsidies.

Volgens de gezamenlijke verklaring van college van bestuur en Mullard is uit onderzoek gebleken dat “de ernstige verdachtmakingen in de richting van Mullard (...) grond missen”. “Het vertrek van professor Mullard houdt met die verdachtmakingen dan ook geen enkel verband”, aldus de verklaring.

Het college van bestuur zegt met Mullard “een passende regeling” te hebben getroffen. Die voorziet in een financiele tegemoetkoming, onder andere in de vorm van wachtgeld. Volgens de voorzitter van het college van bestuur J.K.M. Gevers hoort het tot die regeling daarover geen uitspraken te doen.

Mullard blijft de eerstkomende tien maanden nog als adviseur aan het college van bestuur verbonden. Hij zal in die functie betrokken zijn bij de andere opzet van etnische studies. Daarin komt de nadruk in het onderwijs en onderzoek te liggen op een interdisciplinaire, beleidsgerichte aanpak van de landelijke en stedelijke problematiek. Mullard krijgt voor zijn advieswerk geen vergoeding, aldus Gevers.