Meer experimenten met dagdetentie

DEN HAAG, 6 AUG. Het Rotterdamse experiment met dagdetentie vindt navolging.

Ook gevangenen in Den Haag, Arnhem, Amsterdam en Breda kunnen zich tijdens de laatste zes weken van hun straf op de terugkeer naar de maatschappij voorbereiden. Volgende maand zal naast de oude Koepelgevangenis in Arnhem een project met dagdetentie beginnen en in Den Haag is toestemming gevraagd om drie villa's voor dagdetentie en een project begeleid kamerwonen te bestemmen. Tijdens de zes weken wordt gewerkt aan scholing, het verkrijgen van een nieuwe werkkring en terugkeer in de gezinssituatie. 's Avonds mogen de gedetineerden naar huis. Volgens een woordvoerder van Justitie is het experiment in Rotterdam zeer geslaagd. Van de 120 gedetineerden die de dagdetentie doormaakten, is er slechts een wegens ongeoorloofd gedrag naar zijn inrichting teruggestuurd. ***