'Ik rij mijn Mercedes hier zo naar binnen, begrepen'

UTRECHT, 6 AUG. Luid gejoel van een paar honderd taxichauffeurs om ongeveer half drie gisteren voor het Centraal Station in Utrecht. Actieleider E.E. van Tongeren heeft zojuist bekend gemaakt dat de vijand door de knieen is gegaan: de Haagse City Tax trekt zich terug uit het treintaxi-project.

Even tevoren was van triomfantelijkheid nog geen sprake. Van Tongeren heeft een uur moeten wachten op vertegenwoordigers van de NS, die hem in een halve minuut duidelijk maken dat er met hen niet te onderhandelen valt over de eisen van de demonstranten: 'acute' stopzetting van de treintaxi in heel Nederland.

“Zijn gezicht staat op onweer”, reageren de chauffeurs als Van Tongeren weer naar buiten komt. Met een dergelijke opstelling van de NS heeft Van Tongeren geen rekening gehouden. “Mensen, ik weet ook niet wat we nu moeten”, begint hij aarzelend. “Naar de rails!” “Oorlog!” schreeuwt zijn gehoor.

De chauffeurs beseffen dat er in Utrecht niet veel meer te halen valt. Ze hebben dan al drie uur lang het treinverkeer onmogelijk gemaakt, door aan de noodremmen te hangen en met steekkarretjes over de rails te crossen.

De frustratie is groot. De Nijmeegse taxi-ondernemer B. van Loef vindt dat de NS “tussen de rails moet blijven. Ik heb zes mensen van mijn op straat moeten schoppen voor de treintaxi.” Een Haagse chauffeur zegt dat als het doorgaat, er elke dag een treintaxi in de vaart wordt gereden. “Dan laten we de jongens natuurlijk wel eerst uitstappen, want die kunnen er niks aan doen.” Hun woede richt op de City Tax. “Ik weet wel waar we nou naar toe gaan”, voorspelt chauffeur R. van Oorschot. “Naar de Hogewal.”

Aan de Haagse Hogewal, waar het kantoor van City Tax is gevestigd, is Van Oorschot al eerder geweest. Donderdagnacht kwamen zo'n veertig chauffeurs er een petitie aanbieden tegen de treintaxi. Ook het huis van City Tax-directeur Van der Zalm werd aangedaan. Daarbij liepen de gemoederen zo hoog op dat de chauffeurs en Van der Zalm in gevecht raakten. “Twee, drie klappies”, zegt Van Oorschot kalm. “En een klap voor zijn zoon, maar die stond met gebalde vuisten achter zijn vader. Dan vraag je d'r om.”

Dan komt het bericht dat City Tax erover denkt af te zien van exploitatie van de treintaxi. De handen gaan op elkaar voor Van Tongeren. De agressie is nog niet geheel verdwenen. “Laten we ze een handje helpen met hun beslissing.” De chauffeurs zoeken hun auto's weer op. De Utrechtse politie probeert hen op te houden door van een aantal auto's de papieren te controleren. Dat is olie op het vuur. “Geen kankergeintjes hier”, schreeuwt een oververhitte Amsterdamse chauffeur tegen een agente. “Ik rij mijn Mercedes hier zo naar binnen, heb je dat begrepen met je mavo-diploma?

De politie heeft het inderdaad begrepen en laat de chauffeurs ongestoord vertrekken naar Den Haag. Ondanks de belofte dat City Tax de treintaxi niet zal rijden, zoeken enkele chauffeurs het kantoor aan de Hogewal op. “Ik heb de hele dag hier bevend rond gelopen”, zegt bestuurslid B. Witz van City Tax. Tot ongeregeldheden is het niet gekomen omdat de politie zich had opgesteld bij het kantoor.