Crisisberaad met lichte wijnen

DEN HAAG, 6 AUG. De verhuizers werden van de camping teruggehaald. Tolken moesten uit Brussel komen. Verloven zijn ingetrokken, vakanties onderbroken. De politieke en protocolaire afdelingen werkten tot diep in de nacht. Maar verder straalden ambtenaren binnen en buiten de zwaar beveiligde 'Apenrots', het ministerie van buitenlandse zaken aan de Haagse Bezuidenhoutseweg, zelfverzekerdheid uit.

In januari was al begonnen met het maken van draaiboeken voor ministerraden die gehouden zouden worden tijdens het EG-voorzitterschap, dat 1 juli inging. Die kwamen uit de kast toen maandag onder druk van Duitsland werd gevraagd om een extra vergadering, hoewel minister Van den Broek had gezegd zelf geen heil meer te zien in een diplomatiek offensief nadat Servie de EG-trojka onder zijn leiding met lege handen bruusk had teruggestuurd.

Een kleine honderd ambtenaren gingen meteen aan de slag. Kleine vergaderruimten werden vrijgemaakt om de ministers gelegenheid te geven de eigen pers te bedienen. Het bedrijfsrestaurant moest meteen na de lunch worden omgebouwd tot perszaal. De vierhonderd journalisten die met de ministers meereizen, of uit Brussel naar Den Haag komen, kregen extra telefoon-, telex- en fax-faciliteiten op de begane grond.

Maandagmiddag laat kwamen de ambassadeurs van de EG-landen op het ministerie om door de chef van de afdeling Atlantische veiligheid ingelicht te worden over Van den Broeks laatste missie naar Joegoslavie. Vanochtend verwelkomden zij hun ministers op Schiphol en de marinevliegbasis Valkenburg bij Leiden. Onder escorte van de rijkspolitie kwamen de ministers naar Den Haag, waar eerst werd geluncht. Op het menu: gerookte zalm, Texels lamsvlees met tijmsaus en zomervruchten als toetje; niet al te zware wijnen en veel spuitwater.

Eerder deze ochtend bogen de directeuren-generaal politieke zaken van de EG-landen zich over mogelijke nieuwe maatregelen tegen Joegoslavie: sancties tegen Servie en een beroep op de internationale gemeenschap om verder uiteenvallen van Joegoslavie te voorkomen. Gistermiddag heeft minister Van den Broek zijn collega's van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gevraagd wat hun verlangens op dit gebied zijn.

Voertaal van deze ministerraad onder Nederlands voorzitterschap is Engels. Tijdens de bijeenkomst in de Van Kleffenszaal, de grote vergaderruimte die permanent beschikbaar is voor dergelijke vergaderingen, kan ook Duits of Frans worden gesproken, dat simultaan wordt vertaald.

Tot laat gisteren is de afdeling politieke zaken bezig geweest met het samenstellen voor de voorzitter van een dik dossier over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. “Hoewel Van den Broek zo'n boekwerk tijdens de vergadering zelden inkijkt vindt hij het handig de feiten op tafel te hebben”, zegt een medewerkster.