Contract bij overmatig drinken op het werk

ROTTERDAM, 6 AUG. Werkgevers gaan in de toekomst een belangrijke rol spelen bij de behandeling van overmatig drinkende werknemers. Het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) in Hilversum heeft als eerste in Nederland een verwijzingscontract opgesteld, waarmee een werkgever alcoholistische werknemers naar het consultatiebureau kan doorsturen. Dergelijke contracten zullen binnen afzienbare tijd ook op landelijke schaal worden ingevoerd.

Medewerker R. Bes van het bureau voor alcohol en drugs in Hilversum ziet het contract vooral als een vorm van preventie: “Als alcoholproblemen al binnen het bedrijf erkend worden, voorkom je dat wij als consultatiebureau alleen met werkloze alcoholisten te maken krijgen. In een enquete onder clienten hebben we gemerkt dat tachtig procent van de probleemdrinkers zich laat behandelen wegens problemen op het werk. Het gezin komt vreemd genoeg pas op de tweede plaats. Druk van de kant van het bedrijf zien we daarom niet zozeer als een dwangmiddel, maar als iets dat probleemdrinkers kan motiveren de drank opzij te zetten.”

Het verwijzingscontract van het consultatiebureau van Hilversum verplicht alcoholistische werknemers zich aan een behandeling te onderwerpen. De werkgever heeft het recht regelmatig informatie in te winnen over de voortgang van de behandeling. J. Holvast van de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie betwijfelt daarom of een dergelijk verwijzingscontract de privacy van de werknemers voldoende beschermt: “Formeel lijkt het allemaal in orde, omdat de werknemer vrijwillig zo'n contract ondertekent. Maar in dit geval hebben werknemers natuurlijk slechts de keus tussen stoppen met drinken of ontslag, wat naar mijn idee toch een vorm van dwang is. We zullen dit contract binnenkort doornemen, maar op het eerste gezicht denk ik dat deze werkwijze in strijd is met de Wet persoonregistratie.”

Bes van het CAD-Hilversum geeft toe dat het verwijzingscontract “opereert op de grens van wat op dit gebied kan”. Maar in de praktijk spelen bedrijven volgens hem toch al vaak een grote rol in het doorverwijzen van probleemdrinkers: “Sommige personeelschefs komen in de huidige situatie dankzij goede persoonlijke contacten met een consultatiebureau te veel te weten over de behandeling van hun werknemers, terwijl andere bedrijven de weg naar het consulatiebureau niet weten te vinden. Het lijkt ons daarom een goede ontwikkeling de samenwerking tussen bedrijven en consultatiebureaus met dit soort contracten duidelijk vast te stellen.”