Congres VS onderzoekt kwestie gijzelaars Iran

WASHINGTON, 6 AUG. Een gezamenlijke commissie van de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden zal onderzoeken of de staf van de toenmalige presidentskandidaat Ronald Reagan het in 1980 met Iran op een akkoordje heeft gegooid over de vrijlating van de laatste 52 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran.

Dit hebben de twee huizen van het Congres, die beide worden beheerst door een Democratische meerderheid, gisteren na “aanhoudende en verontrustende” berichten van deze strekking besloten. “Wij hebben geen sluitend bewijs van verkeerde handelingen, maar de ernst van de beschuldigingen en het gewicht van de aanwijzingen nopen tot een inspanning om de feiten vast te stellen”, aldus Thomas Foley en George Mitchell, de leiders van de Democraten in respectievelijk het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Het onderzoek zou schadelijk kunnen zijn voor de huidige president, George Bush, die destijds kandidaat voor het vice-presidentschap was. Bush zelf heeft overigens steeds gezegd niets te weten van een overeenkomst met Iran over het uitstellen van de vrijlating van de gijzelaars.

De kansen van president Jimmy Carter om in november 1980 te worden herkozen werden volgens de meeste waarnemers negatief benvloed door zijn onvermogen om de Amerikaanse gijzelaars op tijd vrij te krijgen. De gijzelaars kwamen uiteindelijk enkele minuten na de inhuldiging van president Reagan op 20 januari 1981 vrij. (AP, Reuter)