Bram de Does krijgt prijs voor Trinite-letter

AMSTERDAM, 6 AUG. De grafisch vormgever Bram de Does is onderscheiden met de N.H. Werkmanprijs 1991 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

De Does kreeg de prijs volgens het juryrapport vooral wegens zijn ontwerp in 1982 van de Trinite, een speciaal voor het fotozetten geschikt lettertype. De gangbare lettertypes, ooit ontworpen voor het loodzetten, lenen zich slecht voor de tegenwoordig gebruikelijke zettechnieken. In opdracht van drukkerij Johan Enschede & Zonen ontwierp De Does de internationaal hoog aanzien genietende, volgens de jury “fijnbesnaarde, maar niet weke” Trinite. Omdat het speciale fotozetsysteem waarvoor de letter ontworpen is, in Nederland nog weinig gebruikt wordt, heeft het bekroonde type nog te weinig ingang gevonden, zo meent het Amsterdams Fonds voor de Kunst.