Beraad in Den Haag over crisis Joegoslavie

DEN HAAG, 6 AUG. Ministers van de twaalf landen van de EG hebben vanmiddag op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag verdere maatregelen tegen Joegoslavie besproken. Buiten het ministerie wees een twintigtal Kroaten met vlaggen en luidsprekers de deelnemers erop dat zij vandaag “historische beslissingen voor de status van Kroatie” gingen nemen.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Dumas, heeft gisteren tevens gevraagd om een bijeenkomst van de Westeuropese Unie (WEU), terwijl de Duitse minister van buitenlandse zaken, Genscher, spoedberaad wil van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE). Dat heeft waarschijnlijk nog deze week plaats in Bonn. Donderdag komt een crisisteam van de CVSE in Praag bijeen. De Fransman Dumas zei tevens te willen onderzoeken of de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen kan komen om te spreken over Joegoslavie, een idee dat vooralsnog van de hand is gewezen door de secretaris-generaal van de VN, Xavier Perez de Cuellar.

Onder de voorstellen die vanmiddag in Den Haag ter tafel zouden komen was dat van een economische boycot tegen de deelrepubliek Servie, zoals voorgesteld door Duitsland. Ook een ander Duits voorstel, het voorwaardelijk erkennen van Kroatie en Slovenie, zou vanmiddag ter sprake komen.

Minister Dumas heeft vanmiddag gevraagd om een duidelijke uitspraak van de andere EG-landen of er een consensus te vinden is om voorbereidingen te treffen voor het sturen van een Europese militaire 'scheidingsmacht'.

Pag. 5:

'Sancties tegen Servie moeilijk haalbaar'

De Nederlandse voorzitter van de EG-ministerraad Van den Broek zou vanmiddag rapport uitbrengen over de mislukte reis van de EG-trojka dit weekend aan Joegoslavie om een duurzaam bestand te bereiken en de EG-waarnemersmissie uit te breiden. Servie is tegenstander van het stationeren van buitenlandse militairen op Joegoslavisch grondgebied.

Van den Broek is van mening dat de EG niet veel meer kan uitrichten als in Joegoslavie zelf niet de bereidheid bestaat om EG-hulp te aanvaarden. Zondagavond wees hij Servie aan als de hoofdschuldige voor het aanhouden van de strijd. “Joegoslavie gaat zo een catastrofe tegemoet”, aldus een verbitterde Van den Broek.

Sancties tegen Servie lijken hem moeilijk uitvoerbaar. Optreden van een vredesmacht is volgens Van den Broek alleen uitvoerbaar als er uitzicht op vrede is. Het opdringen van een militaire macht door de Veiligheidsraad kan alleen bij “Irak-achtige toestanden als met de Koerden”, aldus de minister, die zich afvroeg of alle permanente leden van de Veiligheidsraad op dit moment voorstander zijn van een rol voor de VN. De moeilijkheden in Joegoslavie worden door veel leden van de VN als een binnenlandseaangelegenheid gezien.