Bemco Australie op nieuwe koers

Het door grote koersverliezen geplaagde beleggingsfonds Bemco Australie heeft een plan uitgewerkt om de fors opgelopen fiscaal compensabele verliezen te benutten waarbij de beleggingsstrategie wordt gewijzigd.

Het door de fiscus goedgekeurde plan behelst de verkoop van de gehele Australische portefeuille waarna de opbrengst in guldensobligaties wordt belegd. Tegelijkertijd wordt een naamswijziging doorgevoerd.

Toen het fonds eind 1984 ter beurze verscheen was de beurskoers rond 70 gulden per aandeel. In 1987 noteerde het kortstondig tegen de 98 gulden om daarna begin 1988 te kelderen tot ongeveer 45 gulden. Sindsdien trad herstel in, waarna in 1989 het verval weer inzette. Van 1 januari tot 1 augustus 1991 is de intrinsieke waarde van het beursgenoteerde aandeel toegenomen van 48,70 tot 55,40 gulden. De laatst gedane beurskoers was 55,40 gulden.

Momenteel staan 159.000 aandelen uit die tesamen ongeveer 8 miljoen waard zijn. Door een op handen zijnde claimemissie zal het aantal aandelen verdubbelen.

Bank Insinger De Beaufort, die de directie voert over het beleggingsfonds, zal een en ander voorleggen aan de op 23 augustus te houden aandeelhoudersvergadering. Het 'open-end' karakter van het fonds verdwijnt, waarna het fonds als een 'closed-end' fonds verder zal gaan totdat de fiscaal compensabele verliezen zijn opgebruikt.

Ondanksa deze beleidswending wil de Bemco-groep het beleggen in Australie niet opgeven. Om de gelegenheid te blijven bieden in Australische effecten te beleggen wordt een nieuw beleggingsfonds gentroduceerd onder de naam Bemco Australische Waarden.