Bagdad geeft bezit toe van drie gram plutonium

NEW YORK, 6 AUG. Irak heeft tegenover inspecteurs van de Verenigde Naties toegegeven dat het in het geheim een kleine hoeveelheid plutonium heeft geproduceerd. De hoeveelheid, die volgens Irak slechts drie gram bedroeg, was op geen stukken na voldoende voor de produktie van een kernbom. Daarvoor is volgens deskundigen ten minste acht kilo nodig.

Dit heeft het vierde inspectieteam van de VN dat poogt een inventaris te maken van het Iraakse nucleaire potentieel gisteren gezegd. “Als hoeveelheid is het niet van belang, maar als daad vormt het reden tot grote bezorgdheid”, aldus Robert Gallucci, vice-voorzitter van de speciale commissie van de VN die moet toezien op de ontmanteling van de Iraakse vernietigingswapens.

De Veiligheidsraad van de VN is gisteren op de hoogte gesteld van de bevindingen van het vierde inspectieteam. Ook werd hij ingelicht over het volgens Bagdad inmiddels gestaakte Iraakse programma voor onderzoek naar bacteriologische wapens. Volgens de bepalingen van het staakt-het-vuren na de Golfoorlog had Irak beide zaken al veel eerder moeten opgeven bij de VN.

Achter gesloten deuren kwam de Veiligheidsraad gisteren bijeen om te beoordelen in hoeverre Irak zich houdt aan de bepalingen van de VN-resolutie van 3 april voor een staakt-het-vuren. “Deze onthullingen maken deel uit van een lange, lange reeks van tekortkomingen en leugens van de kant van de regering van Irak”, aldus de Britse ambassadeur bij de VN, Sir David Hannay, na het overleg. “De overgrote meerderheid van de raad is van mening dat er geen rechtvaardiging is voor wijzigingen in de opgelegde sancties.” (AP)