Australie protesteert bij EG over graansubsidie

ROTTERDAM, 6 AUG. De Australische regering heeft bij de Europese Commissie geprotesteerd tegen de verkoop van 1,5 miljoen ton gesubsidieerde tarwe aan China. Minister voor handel Neal Blewett heeft EG-commissaris Frans Andriessen daarover gisteren een brief gestuurd.

De graanoorlog tussen de EG, de VS en Australie heeft de wereld-tarweprijzen nu tot een minimum gedreven, aldus de Australische klacht. Het agressieve subsidiebeleid van de EG is strijdig met het nieuwe EG-landbouwbeleid en EG-voorstellen voor liberalisering van de wereldhandel, aldus Blewett. Australie ziet China als een van zijn voornaamste afzetgebieden.

Vorige week protesteerde Australie al tegen de verkoop aan China van Amerikaanse tarwe die in het kader van het exportbevorderingsprogramma zwaar gesubsidieerd is. Het sinds 1985 lopende zogenoemde Export Enhancement Program beoogt het geslonken Amerikaanse aandeel in de werelgraanhandel te herstellen met 'bonussen' op de export.

Vorige week vrijdag verleende het Amerikaanse ministerie van landbouw een record export-bonus op de verscheping van 25.000 ton harde wintertarwe naar Algerije ter grootte van bijna 63 dollar per ton. Op de verkoop van tarwe aan Cina werd vorige week, op een prijs van 75 dollar per ton, nog een bonus van 51 dollar per ton gezet.

De tarwe-oorlog tussen Australie, de VS en de EG vindt zijn verklaring in het bestaan van een wereld tarweoverschot dat echter, volgens de laatste schattingen van de International Wheat Council, dit jaar minder groot zal zijn dan de voorgaande jaren door tegenvallende oogsten in de Sovjet-Unie en China, 's werelds grootste tarwe-importeurs. Bovendien hebben de VS, die met hun grote tarweproduktie praktisch de wereld tarweprijs kunnen bepalen, in een stringent braakleggingsbeleid hun tarweproduktie met 15 procent verminderd. In de EG is de produktie van tarwe (merendeels de mindere kwaliteit zachte tarwe) echter toegenomen.

Amerikaanse tarweboeren hebben hun hoop nu gevestigd op Russische tarwe-aankopen maar realiseren zich dat de Sovjet-Unie een chronisch tekort aan harde valuta heeft. Zij dringen daarom aan op nieuwe Westerse kredieten om de dreiging van een Russisch voedseltekort te keren.

De internationale handel in graan is, vergeleken met die in veel tropische landbouwprodukten, naar verhouding klein. Veel landen produceren uitsluitend voor eigen verbruik en zijn ruwweg zelfvoorzienend. Alleen voor de VS, Canada, Australie en Argentinie zijn graanexporten een hoofdbron van agrarische inkomensverwerving.