Amro Obligatie Groeifonds ruim een miljard gulden

Het Amro Obligatie Groeifonds, heeft zijn vermogen in de eerste helft van het lopende boekjaar met 45 procent zien stijgen van 747 miljoen gulden naar 1.096 miljoen gulden.

De intrinsieke waarde nam na 35 procent vennootschapsbelasting toe met 4,5 procent van 155,75 tot 162,75 gulden door opgelopen revenuen en koersenstijging. Deze waardestijging is belastingvrij voor de aandeelhouders. De inkomsten worden toegevoegd aan het vermogen en niet als dividend uitgekeerd.