Ajax voor behoud van het Olympisch Stadion

AMSTERDAM, 6 AUG. Ajax schiet het Olympisch Stadion te hulp in zijn strijd de afbraak te voorkomen. Mr. Bram Mulder, voorzitter van de raad van commissarissen, heeft bij het bestuur van de deelraad Zuid het verzoek ingediend het tijdelijke erfpachtrecht, dat op 1 maart afloopt, om te zetten in een voortdurende erfpacht.

Het deelraadsbestuur, dat het plan heeft woningen te bouwen op de plaats van het stadion, heeft het verzoek om conversie afgewezen omdat dat in strijd is met dwingend algemeen belang. Het stadion is bij de deelraad in beroep gegaan en zal, bij een nieuwe negatieve beslissing, de strijd bij de rechter voortzetten.

“Het Olympisch Stadion”, stelde Mulder, “is niet alleen van levensbelang voor het Amsterdam-toernooi, maar vooral voor Ajax. Als de club niet voor een aantal belangrijke nationale en internationale wedstrijden kan uitwijken naar een accommodatie met 50.000 in plaats van 20.000 toeschouwers, is het voortbestaan van de vereniging direct in gevaar. Het vorige seizoen hebben de drie wedstrijden in het Olympisch Stadion gezorgd voor de helft van de totale recette, waardoor de begroting vrijwel sluitend was. Zonder het Olympisch Stadion zou Ajax twee miljoen gulden zijn misgelopen.”

Mulder vervolgde: “Zo lang er geen nieuw stadion is met de voor een topclub benodigde capaciteit, zal er in Amsterdam geen topclub kunnen bestaan, want die kan financieel namelijk niet draaien. Dat is het uitgangspunt van onze handelwijze. Ajax is een naamdrager voor de hoofdstad, zoals Rembrandt, Van Gogh en het Concertgebouworkest. Het Olympisch Stadion, ooit niet aantrekkelijk genoemd voor voetbal omdat de afstand van de toeschouwers tot het speelveld zo groot is, voldoet tegenwoordig juist wel aan de eisen die op het punt van de veiligheid worden gesteld. Ook dat zou moeten meetellen.”

De activiteiten van de raad van commissarissen zijn gestimuleerd door de vrees dat het bouwen van het nieuwe Bijlmer-Stadion nog grote moeilijkheden kan opleveren. Er wordt in ieder geval gerekend met een periode van ten minste drie jaar voor het nieuwe stadion er kan staan. “Ajax heeft zich bereid verklaard”, voegde Mulder er aan toe, “met de hele club te verhuizen naar het Olympisch Stadion en zijn eigen grond af te staan, waardoor de huizen en kantoren die op de plaats van het stadion voorzien zijn, in de Watergraafsmeer gebouwd zouden kunnen worden. Ajax sluit zich volledig aan bij onze handelwijze, omdat een passende huisvesting van levensbelang is voor de club.”

“Om het Olympisch Stadion voor een periode van vier tot zes jaar volledig geschikt te maken voor topsport en de verlangens van Ajax is een investering van 2,2 miljoen gulden nodig. Zouden wij volledig willen renoveren en alle tribunes overkappen dan bedraagt de begroting 65 miljoen gulden, een-derde van de kostprijs van het nieuw te bouwen stadion, waarvoor de financiering nog steeds niet rond is.” In een volledig vernieuwd Olympisch Stadion worden de jaarlijkse kosten geraamd op 7,8 miljoen gulden, voor de eventueel te bouwen accommodatie in Zuid-Oost ligt dat bedrag bijna twee keer zo hoog, 13,7 miljoen.

De raad van commissarissen gaat uit van het principe dat geen oude schoenen weggegooid moeten worden, voor er nieuwe zijn. Het gegeven dat Amsterdam in de geschiedenis van de laatste eeuw de enige stad is die bewust de herinnering aan zijn Olympische verleden wil vernietigen, kan eventueel ook nog een handvat worden dat het Stadion zal aangrijpen. Overwogen wordt het verzoek in te dienen het Olympisch Stadion op de monumentenlijst te plaatsen.