Shamir krijgt fiat van regering voor conferentie

TEL AVIV, 5 AUG. Met een grote meerderheid - 16 tegen 3 stemmen - heeft de Israelische regering gisteren deelname aan de regionale vredesconferentie goedgekeurd.

Premier Yitzhak Shamir, die vorige week zijn 'ja-woord' aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, had gegeven, sloeg een felle aanval van Likud-minister van woningbouw Ariel Sharon op zijn vredespolitiek af. Behalve Sharon stemden ook de ministers Yuval Ne'eman (Tehyah) en Rehavam Ze'evi (Moledet) tegen.

Volgens Sharons versie van het incident met Shamir was het in de vergaderkamer doodstil toen hij er op hamerde dat Shamirs bereidheid naar de vredesconferentie te gaan het voorspel is tot een nieuwe oorlog met Syrie. Sharon zei dat diegenen die beweren, zoals Shamir deed, dat de Syrische politiek is veranderd liegen. Voor zo'n wijziging zijn er volgens hem geen bewijzen, en ook geen geheime rapporten, zoals enkele ministers hebben beweerd. Israel heeft volgens hem alle concessies gedaan zonder er ook maar iets voor terug te krijgen.

Shamir kookte van woede toen Sharon de Israelische onderhandelaars met de Amerikanen amateurs noemde die Israels veiligheid in gevaar brengen en bovendien de waarheid over in het geheim gedane concessies achterhouden. Volgens Shamir komt Sharons kritiek op de vredespolitiek van de regering uitsluitend voort uit machtswellust. Vanuit Likud staat Shamir thans onder druk om de opstandige en provocerende Sharon te ontslaan. Voorlopig ziet hij daarvan af omdat een dergelijke drastische stap tot een regeringscrisis en scheuring in Likud kan leiden. Sharon blijft evenals de andere opposanten in de regering zitten om van binnen uit de strijd tegen het regeringsbeleid voort te zetten.

Minister van buitenlandse zaken David Levy omschreef Sharons aanval op Shamir als een “ongehoorde brutaliteit”. Volgens Levy heeft “Israel niet ja tegen Baker gezegd maar heeft de Amerikaan dat jegens Israel gedaan”. “We gaan naar de vredesconferentie zonder dat we territoriale concessies hebben gedaan”, zei hij.

Het grote thema van de verdedigers van het 'ja' aan Baker is dat Israel 43 jaar op rechtstreeks vredesoverleg met de Arabische buurlanden heeft gewacht. Nu die mogelijkheid zich voordoet en de PLO wegens de Golf-oorlog ernstig is verzwakt, zijn de voorstanders van de vredesconferentie van mening dat Israel deze kans niet mag missen. Dat is ook de strekking van de meeste hoofdartikelen in de Israelische pers van de afgelopen dagen.

Politici en commentatoren zien in dat Israel tijdens het vredesoverleg met Syrie niet kan ontsnappen aan overleg over de Golan-hoogvlakte. Tijdens het kabinetsberaad demonstreerden vertegenwoordigers van de joodse nederzettingen op de Golan-hoogvlakte in Jeruzalem tegen de regeringspolitiek.

Faisal Husseini, de Palestijnse leider uit Oost-Jeruzalem, heeft intussen politiebewaking gekregen nadat er in de bezette gebieden pamfletten gingen circuleren dat hij door de fundamentalistische organisatie Jihad Islami ter dood is veroordeeld. Ook twee andere Palestijnen die met de Amerikaanse minister Baker hebben onderhandeld staan op de dodenlijst.

    • Salomon Bouman