PLO lijkt af te stevenen op aanvaarding van conferentie M-Oosten

TUNIS, 5 AUG. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), die tot dusverre niet wenste deel te nemen aan een vredesconferentie over het Midden-Oosten op de voorwaarden van Israel en de VS, heeft laten doorschemeren dat zij bereid is haar verzet hiertegen op te geven.

Van verschillende kanten is er de afgelopen dagen zware druk uitgeoefend op de PLO om mee te doen aan de vredesconferentie, die in oktober onder auspicien van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie moet beginnen.

“Er is geen struikelblok dat groot genoeg is om de Palestijnen van deelname te weerhouden”, verklaarde Bassam Abu Sharif, een vooraanstaande adviseur van PLO-voorzitter Yasser Arafat. “Ik denk dat de Palestijnen zullen deelnemen (aan de conferentie)”, zei hij.

Abu Sharif zei ervan uit te gaan dat er een mouw gepast zou kunnen worden aan het conflict tussen Israel en de PLO over de deelname van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem. Dit geschilpunt zou kunnen worden ondervangen door bij voorbeeld een Palestijn in de Palestijnse delegatie naar de vredesconferentie op te nemen die wel in Oost-Jeruzalem is geboren maar daar niet meer woont.

Arafat zelf evenwel hield gisteren nog vast aan de harde lijn. “Jeruzalem kan niet tot voorwerp van besprekingen worden gemaakt. We kunnen geen voorwaarden aanvaarden van (de Israelische premier) Shamir”, aldus de PLO-leider in een vraaggesprek met het persbureau Reuter. Later verklaarde Arafat tegenover de Algerijnse televisie: “De Palestijnse revolutie zal doorgaan, golf na golf, totdat de Palestijnse vlag boven de muren, de minaretten en de kerken van de heilige stad Jeruzalem wappert.” Ook beschuldigde Arafat de Amerikanen ervan te zijn bezweken voor de “chantage” van de kant van de Israeliers.

Intussen zette de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, dit weekeinde zijn pogingen voort om de Palestijnen tot deelname aan de conferentie te bewegen. Baker sprak niet rechtstreeks met de Palestijnen, al bezocht hij wel Tunis waar de PLO haar hoofdkantoor heeft, maar hij probeerde via regeringskanalen indirect druk uit te oefenen op de PLO.

Pag. 4:

Baker voert overleg in Noord-Afrika

Zaterdag sprak Baker met de Marokkaanse koning Hassan die zijn steun aan de conferentie toezegde. Marokko is uitgenodigd een waarnemer te sturen naar het vredesoverleg in oktober. Gisteren was Baker in Tunis, waar hij sprak met president Zine al-Abedine Ben Ali. Deze had kort tevoren overlegd met Arafat over de opstelling van de Palestijnen tegenover Bakers initiatief van een vredesconferentie.

Vandaag zal de Amerikaanse minister nog in Algiers besprekingen voeren, alvorens naar Washington terug te reizen waar hij verslag zal doen van zijn bevindigen aan president Bush. Ook Arafat was gisteren in Algiers voor besprekingen met president Chadli Benjedid. Vorige week voerde Baker overleg in Israel en Jordanie. Alle partijen bij het conflict behalve de Palestijnen hebben inmiddels ingestemd met de door Baker voorgestelde conferentie.

Tijdens zijn bezoek aan Tunis merkte Baker op dat hij een belangrijke rol ziet weggelegd voor de voorzitter van de Europese Gemeenschap, tot eind december Nederland, bij de vredesconferentie. Hij gaf echter niet aan waaruit deze rol zou moeten bestaan. (Reuter, AP, AFP)