NAM begint met boringen naar gas in Friese Font

DEN HAAG, 5 AUG. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is de afgelopen dagen proefboringen naar aardgas begonnen vanaf de booreilanden Dan Earl, Neddrill 7 en Santa Fe Monitor. Dat heeft een woordvoerder meegedeeld. De drie booreilanden staan in het zogeheten Friese Front ten noorden van Texel, Vlieland en Terschelling.

De milieu-organisatie Greenpeace heeft vergeefs getracht de proefboringen te verhinderen. Greenpeace stelt dat het een ecologisch rijk en uniek gebied vormt waar twee zich mengende zeestromen een unieke flora en fauna hebben voortgebracht.

De NAM onderschrijft de waarde van het gebied en heeft na studies besloten boorgruis en boorspoeling op te vangen en voor verwerking naar het vasteland af te voeren. Alleen voor de eerste honderden meters van het eerste boortraject zou dat onmogelijk zijn. Dit eerste boorgruis, dat volgens de NAM geen milieuschadelijke stoffen bevat, wordt onder de drie boorplatforms op de zeebodem aangebracht.

Greenpeace volgt de booractiviteiten in het gebied dagelijks en neemt watermonsters. Ook voert de organisatie verkenningsvluchten uit met de boordhelikopter van het actieschip Solo. De NAM heeft bij Greenpeace en bij de Kustwacht klachten ingediend tegen de afstand waarop de helikopter de Neddrill 7 zou passeren. “Ze zijn enkele malen tot op minder dan honderd meter genaderd en slepen dan ook nog groot een spandoek achter de helikopter aan. Dat is levensgevaarlijk”, aldus de NAM-woordvoerder.

Volgens Greenpeace zijn er woensdag en donderdag helikoptervluchten rond de Neddril 7 geweest, maar is men “zeker niet zo dichtbij geweest als de NAM beweert”. Greenpeace weigert verder op de beschuldiging van de NAM in te gaan en zegt de afhandeling van de melding bij de Kustwacht af te wachten.