'Handel met voorkennis HCS is niet te bewijzen'

ROTTERDAM, 5 AUG. De commissaris van de notering van de Amsterdamse effectenbeurs, P.A.J. van Outersterp, gelooft niet dat bewezen kan worden dat iemand met voorkennis in aandelen HCS heeft gehandeld. Van Outersterp heeft vanochtend gezegd dat hij vervolging niet meer belangrijk vindt, omdat gisteren besloten is alle beleggers gelijk te behandelen.

HCS heeft in overleg met Van Outersterp, de banken en de grootaandeelhouders gezegd dat alle aandeelhouders nieuwe aandelen HCS tegen 2,50 gulden kunnen kopen. Het was aanvankelijk de bedoeling 51 miljoen aandelen bij drie grootaandeelhouders en drie banken te plaatsen.

Door een grote verkoper daalde de koers van HCS op woensdag zo spectaculair, dat Van Outersterp ingreep 'op vermoeden van ongelijke behandeling van beleggers' en alle transacties terugdraaide. Vanochtend zei Van Outersterp percies te weten wie de grote verkoper van HCS-aandelen op woensdag is geweest.

Aan de hand van het ongeldig verklaarde koersverloop is donderdag een lage emissiekoers vastgesteld. Hierdoor verkregen de grootaandeelhouders en banken 80 procent van de aandelen HCS. Wanneer de reguliere handel van afgelopen vrijdag als uitgangspunt was genomen, hadden zij waarschijnlijk maar 75 procent gekregen.

Op de beurs was men vanochtend te spreken over de manier waarop HCS ook de 'kleine' aandeelhouders laat meedelen in de emissie. De beleggers honoreerden de geste van HCS niet positief. De koers daalde met veertig cent tot 3,30 gulden.

Van Outersterp wilde niet ingaan op het verloop van het onderzoek naar de ongelijke informatie van de handelaren in HCS afgelopen woensdag. Deze week zal het controlebureau van de Vereniging voor de Effectenhandel nog onderzoek doen. Op de vraag of het openbaar ministerie zal worden ingeschakeld wegens ongeoorloofde handel met voorkennis zei Van Outersterp: “Ik geloof er niets van”.

Pag. 9:

Emissiekoers 2,50 gulden

De aandeelhouders en banken van HCS hebben ook de houders van een verplicht converteerbare geldlening betrokken in hun plan. Ook zij mogen meedoen met de plaatsing van de 51 miljoen aandelen tegen de koers van 2,50 gulden.

Op de aandeelhoudersvergadering van 1 augustus was er al een aandeelhouder die verzocht om mee te doen met de onderhandse uitgifte van nieuwe aandelen. Hij pleitte echter voor een extra uitbreiding van het aandelenkapitaal.

De banken en aandeelhouders zijn daartoe niet bereid geweest, maar zij willen wel hun nieuw geplaatste aandelen HCS voor herplaatsing beschikbaarstellen. Zo kunnen de 'kleine' aandeelhouders en bezitters van converteerbare obligaties aandelen HCS verwerven alsof er een claimemissie zou zijn geweest.

Per gewoon aandeel kunnen de kleine aandeelhouders 1,25 gewoon aandeel verwerven tegen de koers van 2,50 gulden, vermeerderd met een rentevergoeding van 10 procent op jaarbasis vanaf zondag 4 augustus tot de datum van storting. Obligatiehouders kunnen per obligatie van 1000 gulden nominaal 77 maal 1,25 aandeel verwerven, hetgeen neerkomt op 96,25 aandeel.

De leningsvooraarden van de verplicht in aandelen om te wisselen obligatielening bepalen dat bij een claimemissie, indien de beurskoers onder de conversiekoers (13 gulden per aandeel) ligt, de obligatiehouders het claimrecht hebben alsof zij hun obligaties reeds zouden hebben omgezet in aandelen. Conversie is derhalve niet vereist voor gebruikmaking van het claimrecht.

Voor de onderhandse plaatsing op 1 augustus stonden ongeveer 33 miljoen gewone aandelen uit, terwijl de obligatiehouders bij conversie recht zouden hebben op circa 7 miljoen aandelen. Binnenkort zullen nadere mededelingen worden gedaan over de wijze waarop de obligatiehouders hun inschrijfrecht kunnen uitoefenen.

    • WABE van ENK