Duitsland wil illegale immigranten aanpakken

BONN, 5 AUG. Duitsland heeft maatregelen aangekondigd om de illegale immigratie vanuit Oost-Europa in te dammen. Bonn zal tweehonderd extra grenswachten naar de grenzen met Polen en Tsjechoslowakije sturen en de grensbewaking met helikopters intensiveren.

Ook groeit de bereidheid om artikel 16 van de grondwet aan te passen, dat de Bondsrepubliek verplicht “alle personen die op politieke gronden worden vervolgd, asiel te verlenen”. Uitspraken van SPD-leider Bjorn Engholm lijken erop te wijzen dat ook de socialisten in de Bondsdag bereid zijn mee te werken aan wijziging van de grondwet, waarvoor een tweederde meerderheid is vereist.

Artikel 16 was indertijd bedoeld was om de Bondsrepubliek tot een vrijhaven voor vervolgden te maken en daarmee een deel van Duitslands 'historische schuld' in te lossen. Maar SPD-minister Schnoor van binnenlandse zaken van de bondsstaat Noordrijn-Westfalen heeft zich al openlijk tegen wijzigingen in de grondwet uitgesproken.

Dit jaar hebben naar schatting van het ministerie van binnenlandse zaken 42.000 immigranten de grenzen met Polen en Tsjechoslowakije overschreden. Volgens het ministerie wachten nog 15.000 illegalen op een gelegenheid om onder leiding van professionele mensensmokkelaars de grens over te wandelen of de rivier de Neisse over te zwemmen.

CDU-minister van binnenlandse zaken Schauble riep vorige week op tot een bijeenkomst van de 'Wener Club', die al eerder het migratieprobleem besprak. Deelnemers zijn Frankrijk, Oostenrijk, Italie en Zwitserland. Volgens Schauble zouden nu ook de Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije, Roemenie, Bulgarije en de Sovjet-Unie bij het overleg betrokken moeten worden. Schauble vroeg met name bij Polen maatregelen te nemen tegen 'mensensmokkelaars' en scherper op te treden tegen vreemdelingen zonder visa. De minister vreest dat de aanwas van illegalen de rechts-extremisten in het voormalige Oost-Duitsland in de kaart speelt. Opvangcentra voor vluchtelingen waren in de afgelopen maanden doelwit van aanvallen door 'skinheads' en burgers in de grensstreken zouden burgerwachten tegen illegalen vormen.

Ook het aantal asielzoekers in de Bondsrepubliek groeit nog steeds. Vorig jaar vroegen 200.000 vluchtelingen politiek asiel aan en voor de eerste helft van 1991 staat het aantal op 91.000. (AFP, Reuter)