Dochter HBG bouwt in Buiten-IJ nieuwe Oranjesluis

De Hollandsche Beton- en Waterbouw (HBW), een groepsmaatschappij van de Hollandsche Beton Groep te Rijswijk, heeft van Rijkswaterstaat de opdracht ontvangen voor het bouwen van de nieuwe Oranjesluis in het Buiten-IJ bij Amsterdam.

De bouwsom bedraagt circa 50 miljoen gulden en omvat de bouw van een schutsluis, een schutdeurbergplaats en een kademuur. De werkzaamheden beginnen in september en duren ongeveer drieeneenhalf jaar.