Bestuur PvdA beslist woensdag over partijraad

DEN HAAG, 5 AUG. Het partijbestuur van de PvdA zal aanstaande woensdag besluiten of er een extra partijraadsvergadering wordt gehouden over de omstreden WAO-plannen van het kabinet.

Er ligt inmiddels een formeel verzoek van het gewest Noord-Holland zuid voor een extra bijeenkomst. Mocht het partijbestuur hier niet op ingaan dan kunnen partijraadsleden zelf het initiatief voor een dergelijke vergadering nemen. Hiervoor zijn de handtekeningen nodig van een derde deel van de partijraad, oftewel 42 leden.

Vice-voorzitter van de partij, tevens Tweede- Kamerlid, F. Castricum voelt nog steeds weinig voor een in de haast belegde extra vergadering van de partijraad. Hij vindt dat de “rolverdeling” goed in de gaten moet worden gehouden. “De regering regeert, de fractie controleert. De partij zou eerst het standpunt van de fractie moeten afwachten”, aldus Castricum. Hij vindt niet dat de partijraad op de besluitvorming vooruit moet lopen.

De Tweede Kamerfractie van de PvdA zal zich in op 23 en 24 augustus over de voornemens beraden. Deze vergadering was overigens al uitgeschreven voordat het kabinetsbesluit over de WAO bekend was gemaakt. De vrees van Castricum is dat een extra vergadering van de partijraad het beeld zal versterken dat de WAO-voostellen van het kabinet louter een probleem voor de PvdA vormen. Hij vindt echter dat de zaak in coalitieverband, dus samen met het CDA, moet worden opgelost. Castricum: “Als de oplossing van het probleem het einddoel is, dan is een goede rolverdeling van belang. We moeten het hoofd koel houden en het hart kloppend.”

Wanneer partijraadsleden zelfstandig besluiten tot het houden van een vergadering kan deze volgens de statuten van de partij slechts adviserend en niet besluitvormend zijn. Het Zeeuwse partijraadslid Bliek is er na een telefonische rondgang in de partij van overtuigd dat er voldoende partijraadsleden te vinden zullen zijn voor het houden van een extra vergadering.

Inmiddels heeft de kerkelijke organisatie DISK, de organisatie voor arbeidsvraagstukken waarin zeven kerken samenwerken, krachtig bij het kabinet geprotesteerd tegen de WAO-plannen, en deze bestempeld als “de zoveelste aanslag op de sociale zekerheid”.