Aangepaste school voor gehandicapten

ROTTERDAM, 5 AUG. In de Rotterdamse wijk Alexanderpolder wordt de eerste basisschool gebouwd die ook geschikt is voor de opvang van een aanzienlijk aantal leerlingen die lichamelijk gehandicapt zijn. Op de protestants-christelijke school Prinsenland komt plaats voor twintig leerlingen die onder de tot dusver gebruikelijke omstandigheden naar een mytilschool in het speciaal onderwijs worden verwezen. Op 1 augustus 1992 gaat de school - met tien klaslokalen - open.

De komende jaren zullen meer basisscholen toegankelijk worden gemaakt voor (lichamelijk) gehandicapte kinderen, zo vermoedt een woordvoerder van staatssecretaris Wallage (onderwijs). Dat zou dan het gevolg zijn van de bouwstop die hij voor het speciaal onderwijs heeft afgekondigd. Deze zal schoolbesturen dwingen zoveel als mogelijk speciaal onderwijs te integreren in het reguliere basisonderwijs. Verwacht wordt dat die aanpak leidt tot lagere uitgaven voor het speciaal onderwijs.

In Prinsenland zullen bouwkundige voorzieningen worden getroffen die de school toegankelijk moeten maken voor rolstoelgebruikers. Ook komt er een apart lokaal voor fysiotherapie. Voor deze voorzieningen krijgt de school geen extra geld van de minister van onderwijs. Al naar gelang het aantal gehandicapte leerlingen en naar de mate waarin hun handicap bijzondere begeleiding behoeft krijgt de school straks wel geld voor het aantrekken van extra personeel.