'Veel te weinig vrouwen bij Landbouw'

DEN HAAG, 3 AUG. Bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij werken veel te weinig vrouwen. Dit schrijft de Emancipatieraad in een advies aan minister Bukman. Volgens de raad ligt het aantal vrouwen bij het ministerie ver onder het gemiddelde van andere departementen.

In functies waarvoor een HBO- of universitaire opleiding is vereist, is slechts 10 procent vrouw. De Emancipatieraad vindt dit vreemd, omdat 40 procent van de studenten aan de Landbouwuniversiteit vrouw is.

Het ministerie lijkt wat betreft 'vrouwonvriendelijkheid' overigens een afspiegeling van de hele sector. De Emancipatieraad wijst erop dat in zelfstandige ondernemingen in de land- en tuinbouw, de visserij en de recreatie vrouwen een aanzienlijk deel van het werk verrichten. Gemiddeld werken zij 27 uur per week en hebben zij tevens huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen. “Omdat hun werk niet officieel als werk wordt beschouwd, hebben deze vrouwen een slechte rechtspositie. Zo ontvangen zij geen loon, hebben ze formeel geen aandeel in de besluitvorming en hebben ze nauwelijks recht op sociale verzekeringsuitkeringen.”

Het ontwerp-beleidsplan emancipatie van het ministerie, dat aanleiding was voor het advies, is naar de mening van de raad “te vaag”, omdat het geen concrete maatregelen, streefcijfers of budgetten bevat. De Emancipatieraad doet het ministerie aanbevelingen om door middel van “positieve actie”, onder meer bij het stellen van subsidievoorwaarden, de positie van de vrouw te verbeteren. Door voorlichting moet bedrijven verder worden duidelijk gemaakt hoe zij de economische zelfstandigheid van vrouwen kunnen regelen.