ramsj

Pat Hackett (ed.): The Andy Warhol diaries

Gebonden, Warner 1989, van (f) 69,90 voor (f) 29,90. Het Martyrium, Amsterdam.

Vanaf 1976 tot aan zijn dood in 1987 nam Andy Warhol - de Amerikaanse Popartkunstenaar - iedere ochtend telefonisch contact op met zijn vertrouwelinge en 'writing collaborator' Pat Hackett. Hij bracht dan verslag uit van zijn belevenissen tijdens het afgelopen etmaal en Hackett stelde de ontboezemingen vervolgens op schrift. De achthonderd pagina's dagboek geven een fascinerend beeld van Warhols dagelijks leven: een verbijsterende - en zelfs voor de lezer op den duur nogal slopende - aaneenschakeling van feesten, gala's en openingen. Het is het New York van de glamour dat zich laat kennen, een wereld bevolkt door rock- en filmsterren, kunstenaars en politici die elkaar het liefst met roddel en achterklap bestoken. Een tijdsdocument.

Ischa Meijer: Interviewen voor beginners

Paperback, Veen 1987, van (f) 24,90 voor (f) 7,90. Boekhandelaren aangesloten bij de Icob (informatie: 01720-37231).

Een dertigtal interviews uit de jaren tachtig, oorspronkelijk gepubliceerd in Vrij Nederland. Het zijn nuchtere, maar tegelijk dramatisch geladen monologen, waarin alle verwijzingen naar het eigenlijke vraaggesprek zijn weggelaten. Enkele namen van genterviewden: Siem Vroom, Jan Eijkelboom, Hanneke Groenteman en Judith Herzberg. Het amusantste interview is met het burgemeestersechtpaar Peper, ingeleid door mevrouw Peper zelf: ''Elke boerenkloothommel kan toch op zijn vingers natellen dat een burgemeester het met zijn vrouw doet. Mag die vrouw dan misschien ook nog effe met haar man meedenken?''

Philip Hyde: Drylands, the deserts of North America

Gebonden, Park Lane 1987, van (f) 177,75 voor (f) 39,50. De Verbeelding, Utrechtsestraat, Amsterdam.

Mark Klett: Traces of Eden: Travels in the desert southwest.

Gebonden, Godine 1986, van (f) 48,50 voor (f) 25,-. The Photography Bookshop, Leidsestraat, Amsterdam.

Vijf Noordamerikaanse woestijnen komen in het kolossale (34 bij 38 centimeter) fotoboek van Hyde aan bod, waaronder de Great Basin en de Mojave. Indrukwekkende foto's (soms over twee pagina's afgedrukt, wat een breedte geeft van maar liefst driekwart meter!) van eindeloze rots- en zandvlaktes. Uitvoerige, vooral geologisch gerichte tekst. De zwart-wit polaroids van Klett, gemaakt in dezelfde streken, zijn eenvoudiger dan al het natuurgeweld van Hyde, maar tevens persoonlijker, intrigerender: er zijn sporen van snelwegen te zien, schimmen van voortrazende trucks, en Kletts reisgezellen balancerend op vervaarlijke bergwanden.

Ronald Bergan and Robyn Karney: Bloomsbury Foreign film guide.

Paperback, Bloomsbury 1989, van (f) 40,- voor (f) 14,90. Het Martyrium.

Meer dan tweeduizend niet-Engelstalige films zijn in dit alfabetische overzicht ondergebracht. Vermeld worden de oorspronkelijke titel van de film (Keetje Tippel), de Engelse titel (Cathy Tippel), land van herkomst (The Netherlands), de naam van de regisseur (Paul Verhoeven), een korte beschrijving van de inhoud (''In 1881 Keetje leaves Friesland for Amsterdam with her impoverished family, who hope to improve their lot''), en een oordeel (''This attempt to paint a realistic picture of the working class life in the 19th century is far too glossy and superficial to convince'').

T.A. Birrell: Amerikaanse letterkunde.

Paperback, Het Spectrum 1986, van (f) 29,90 voor (f) 6,90. Icob.

Bret Easton Ellis: De wetten van de aantrekkingskracht.

Paperback, Bert Bakker 1988, van (f) 29,90 voor (f) 9,90. Icob.

Bij de Icob liggen een aantal Aula-pockets over buitenlandse literatuur in de ramsj. Afgaande op Birrells bijdrage over Amerikaanse literatuur zijn het toegankelijke, informatieve inleidingen, waarin vooral de grote negentiende-eeuwse auteurs alle recht wordt gedaan. Na 1945 is het volgens Birrell zo'n beetje afgelopen met de Amerikaanse literatuur. Slechts Salinger en Bellow zijn het nog waard genoemd te worden.

Een van de jongere Amerikaanse auteurs is Bret Easton Ellis, die verleden jaar de kritiek schokte met zijn American Psycho, een roman over een lustmoordenaar wiens geliefde handwerk tot in ijzingwekkende details wordt weergegeven. De wetten van de aantrekkingskracht lijkt meer op zijn debuut Minder dan niks: jeugd, seks, drugs en verveling, in beklemmende monotonie beschreven.