Palestijnen niet eens met Baker over conferentie

AMMAN, 3 AUG. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, is er gisteren niet in geslaagd de Palestijnen te overreden om op de door hem voorgestelde voorwaarden deel te nemen aan een vredesconferentie over het Midden-Oosten. Vandaag zet hij zijn pogingen voort om de Palestijnen hiertoe alsnog te bewegen.

In Jeruzalem sprak Baker gisteren vier uur met een delegatie van de Palestijnen uit de door Israel bezette gebieden. Deze overhandigde hem een verklaring van de leiding van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), waarin onder andere werd gesteld dat de Palestijnen zich het recht wensen voor te behouden om zelf hun afvaardiging naar de conferentie samen te stellen. Israel heeft in ruil voor zijn deelname aan de vredesbesprekingen juist een vetorecht verlangd over de samenstelling van de Palestijnse delegatie. Het wenst geen met de PLO verbonden Palestijnen aan de conferentietafel en ook geen Palestijnen uit het door Israel bezette Oost-Jeruzalem. De VS lijken de Israelische eisen grotendeels te aanvaarden.

Na zijn overleg in Israel reisde Baker door naar de Jordaanse hoofdstad Amman voor besprekingen met koning Hussein, die hem verzekerde dat Jordanie zal meedoen aan de vredesconferentie, die voor oktober is gepland. Op zijn beurt kondigde Baker aan dat Washington spoedig de opschorting van de economische hulp aan Jordanie zou hervatten. Wegens de pro-Iraakse opstelling van Jordanie tijdens de Golfoorlog was de tijdelijk bevroren.

Ook in Amman vormde het voornaamste gespreksthema de Palestijnse deelname aan de conferentie. Volgens Baker, die de Jordaanse vorst vermoedelijk heeft verzocht om druk uit te oefenen op de Palestijnen, is deelname in het belang van de Palestijnen zelf: “De Palestijnen hebben meer te winnen bij een levensvatbaar en actief vredesproces dan vrijwel alle anderen (...) en ze hebben het meeste te verliezen als het proces er niet is.”

Vandaag bezoekt Baker Marokko, vermoedelijk eveneens met de bedoeling de Marokkaanse koning Hassan II er toe te bewegen druk uit te oefenen op de PLO.