Meer verzekeringen tegen milieuschade

Steeds meer bedrijven nemen een aansprakelijkheidsverzekering voor schade die zij kunnen toebrengen aan het milieu.

Verzekeraars zagen hun premie-inkomsten van bedrijven voor verzekeringen tegen milieu-aansprakelijkheid vorig jaar stijgen van 1,33 naar 3,29 miljoen gulden.