Magneetkaart voor asielzoeker

DEN HAAG, 3 AUG. Het ministerie van WVC wil vanaf 1 oktober aan groepen asielzoekers een magneetkaart verstrekken waarmee gemakkelijk kan worden gecontroleerd wie in het opvangcentrum aanwezig is.

Met behulp van een dergelijke kaart kan snel worden nagegaan of de betrokken asielzoeker zich in het opvangcentrum bevindt. Er is geen sprake van een uitbreiding van de registratie van asielzoekers, verzekerde een woordvoerder van het ministerie van WVC, omdat zij zich steeds moeten melden bij een portier als zij het opvangcentrum verlaten of binnenkomen. Een woordvoerder van het ministerie van justitie vergelijkt de werking van de kaart met die van een prikklok.

De magneetkaart heeft volgens het ministerie van WVC twee belangrijke voordelen. Medewerkers van Justitie die met een asielzoeker willen praten over diens aanvraag, kunnen op eenvoudige wijze zien of de client “in huis” is. Dat voorkomt vertraging in de afhandeling. Als tweede voordeel noemt het ministerie de effectievere controle op de verstrekking van kleed- en zakgeld en beddegoed.

De invoering v an de magneetkaart voor asielzoekers wordt genoemd in een uitwerking van het nieuwe toelatings- en opvangmodel voor asielzoekers, dat op 12 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het zogenoemde 'in-huis-registratiesysteem' wordt eind augustus als onderdeel van het asielbeleid van minister d'Ancona (WVC) en staatssecretaris Kosto (justitie) in de Tweede Kamer besproken.

Het ministerie van WVC wil de magneetkaart per 1 oktober in vier grote opvangcentra (onder andere in Amsterdam, Zeewolde en Eindhoven, totale capaciteit 2.000 asielzoekers) en in korte verblijfscentra (eveneens in totaal 2.000 asielzoekers) invoeren.