Hulp bij opzet juridische bibliotheek in Suriname

AMSTERDAM, 3 AUG. In Paramaribo wordt begin volgende week op Nederlands particulier initiatief een juridische bibliotheek geopend om Surinaamse juristen, ambtenaren en andere belangstellenden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de rechtspraak. De inrichting van de bibliotheek komt op een moment dat Suriname buitenlandse hulp zoekt om de cocanehandel en -doorvoer tegen te gaan en politie- en juridische bijstand uit het buitenland wil vragen.

In 1989 hebben Amsterdamse advocaten tot dit initiatief besloten. Later hebben ook de universiteiten van Amsterdam en Limburg en het ministerie van buitenlandse zaken een bijdrage geleverd.

Behalve een bibliotheek met 5.000 boeken is ook een computer genstalleerd. Programma's daarvoor zijn ontwikkeld door de universiteiten van Amsterdam en Limburg. De Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname wil ook jurisprudentie en wetgeving uit Suriname van de afgelopen tien jaar uitgeven en van commentaar laten voorzien. Tot nu toe was die informatie slechts ten dele in Suriname voor handen.

Ook zullen Surinaamse juristen uit balie, magistratuur, universiteit, overheid en bedrijfsleven de gelegenheid krijgen om cursussen op post-academisch niveau te volgen, geleid door medewerkers van de Universiteit van Amsterdam en Amsterdamse advocaten. Met de cursussen wordt tegelijk met de opening van de nieuwe bibliotheek aan de Gravenstraat in Paramaribo begonnen. De deken van de Amsterdamse advocaten, mr. Th. Bremer, houdt als eerste een inleiding over ontwikkelingen in de Nederlandse magistratuur en balie.

In de bibliotheek wordt ook de uitgebreide collectie wetenschappelijke boeken van de Surinaamse advocaat mr. K.C. Gonsalvez ondergebracht. Gonsalvez was een van de acht Surinamers die door de legerleiding werden vermoord in december 1982. Zijn weduwe, de advocate L.Y. Gonsalvez-Ho Kan You, die nu een praktijk heeft in Amsterdam, heeft de boeken ter beschikking gesteld van de stichting.

De stichting wil ook bevorderen dat de drie centra voor studie op het gebied van jurisprudentie en rechtspraak beter met elkaar samenwerken. Zij wil initiatieven nemen op het gebied van leenverkeer en personeelsleden van de drie bibliotheken bijscholen. Met de Anton de Kom universiteit en het ministerie van justitie moeten afspraken worden gemaakt voor het op peil brengen en houden van de collectie in de drie bibliotheken. Na 1982 heeft de bibliotheek van de universiteit geen nieuwe boeken op juridisch gebied kunnen aanschaffen. Slechts in zeer beperkte mate kan de bibliotheek voorzien in de behoefte van de Surinaamse studenten.

Surinaamse advocaten hebben een dringend beroep gedaan op hun Amsterdamse collega's om bijstand te verlenen bij de opleiding en begeleiding van jonge advocaten. Een aantal advocaten in Amsterdam heeft toegezegd aan de verdere vorming van hun Surinaamse collega's een bijdrage te leveren. Ontwikkelingssamenwerking zou bereid zijn een deel van die kosten te betalen.