EG streeft naar bestand; Escalatie van geweld bij strijd Kroatie

ZAGREB, 3 AUG. De Servisch-Kroatische vijandelijkheden lijken in Kroatie tot dusver ongekende vormen aan te nemen. In Zagreb is de 'trojka' van EG-ministers aangekomen om een staakt-het-vuren te bewerkstelligen.

Volgens onbevestigde berichten zijn ten minste tachtig Kroatische politieagenten omgekomen in Dalj, waar donderdag het Joegoslavische leger een politiepost heeft beschoten.

Gisteravond werden nieuwe vijandelijkheden gemeld uit de kuststreek bij de stad Zadar, waar rondom de steden Obrovac en Benkovac zou zijn gevochten tussen Kroatische politie en eenheden van de 'Krajina', een door Serviers gecontroleerd gebied dat zich van Kroatie wil afscheiden. Schietpartijen hadden eveneens plaats in Tenja, een voorstad van Osijek vlakbij de Kroatisch-Servische grens. Aantallen slachtoffers waren vanochtend nog niet gemeld.

Het aantal van tachtig doden in Dalj, een stadje aan de Donau op de Kroatisch-Servische grens, is afkomstig van het Joegoslavische persagentschap Tanjug. De Kroatische president Franjo Tudjman zei gisteravond op een persconferentie in Zagreb, dat volgens zijn informaties in Dalj twintig Kroatische politieagenten zijn omgekomen, en dat er 45 worden vermist. Het dodental van twintig werd gisteravond bevestigd door de chef van de Kroatische Nationale Garde in Slavonie, Branimir Glavas. Naar zijn zeggen zijn bij de aanval van de tanks van het Joegoslavische leger op het stadje ook 'veel' burgerslachtoffers gevallen. De Servische televisie liet inmiddels de begrafenis van zeven bij de strijd om Dalj omgekomen Serviers zien.

Onder algemene scepsis van de kant van de plaatselijke bevolking over hun inspanningen zijn minister Van den Broek en de andere ministers van de EG-trojka inmiddels in Zagreb begonnen met het bewerkstelligen van een staakt-het-vuren in Joegoslavie, dat de eerste voorwaarde vormt voor de inzet van EG-waarnemers aan de Servisch-Kroatische fronten. Op een persconferentie na zijn onderhoud met Tudjman wilde Van den Broek, die eerder deze week de mogelijkheid van het zenden van Westeuropese interventietroepen naar Joegoslavie niet had uitgesloten, niet ingaan op de situatie die ontstaat als er geen staakt-het-vuren tot stand komt.

Van den Broek noemde het gesprek met Tudjman 'constructief', maar gaf over de inhoud ervan geen nadere bijzonderheden. Tudjman liet merken dat de EG zou moeten uitgaan van de territoriale integriteit van Kroatie. Vandaag vliegt de 'trojka' door naar Belgrado, voor gesprekken met de federale autoriteiten van Joegoslavie over een 'memorandum' ten aanzien van een staakt-het-vuren. Het staatspresidium legde inmiddels aan de Kroatische regering een nieuw ontwerp voor een 'onmiddellijk, absoluut en onvoorwaardelijk' staakt-het-vuren voor, waarop deze vanochtend nog niet gereageerd had.