Bouterse vraagt internationale hulp bij drugsbestrijding

PARAMARIBO, 3 AUG. De Surinaamse legerleider Bouterse wil internationale hulp bij de bestrijding van de drugshandel in Suriname. Bouterse zei dit gistermorgen in een toespraak tot zijn manschappen in de Memre Boekoe-kazerne.

Het Surinaamse leger is bereid met de komende regering in Paramaribo aan de slag te gaan om de crisis in het land en het drugsprobleem op te lossen, aldus Bouterse, die in zijn rede uitvoerig inging op het drugsprobleem.

Bouterse onderstreepte dat Suriname een drugsprobleem heeft, maar accentueerde ook dat Suriname het slachtoffer is van het internationale drugsprobleem. Daarbij wees hij op de rol van Nederland, dat de problemen “in de hand heeft gewerkt door het stopzetten van ontwikkelingshulp, het financieren van de binnenlandse oorlog en het opschorten van verdragen, waardoor uitwisseling van informatie niet mogelijk is”. Hij doelde daarmee op verdragen die na de decembermoorden van 1982 zijn opgeschort, zoals het Verdrag op de uitwisseling van gerechtelijk stukken. Bouterse reageerde met zijn toespraak op artikelen die vorige week werden gepubliceerd in deze krant en waarin werd gemeld dat de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) over ooggetuigenverklaringen beschikt, waaruit blijkt dat de Surinaamse legertop onder leiding van Bouterse betrokken is bij drugshandel.

Bouterse vroeg - retorisch - waar het drugsprobleem groter is, in Suriname of in Amsterdam. Bouterse: “We weten wel dat militairen, politie en douane hand- en spandiensten bewijzen. We weten ook dat de handelselite, vakbondsleiders en advocaten erin zitten. We weten ook dat hoge justitiele autoriteiten erbij zijn”. De bevelhebber juichte het toe dat de regering-Kraag de aanzet heeft gegeven om het drugsprobleem te bestrijden, maar voegde er aan toe: “President, ik kan u zeggen, als u dat wilt doen, zullen we het ook serieus doen en dan gaan we de beerput opendraaien”.

Bouterse deed een felle aanval op vakbondsleider en politicus F. Derby. “Deze heeft een geschiedenis van verraad”, aldus Bouterse. “Hij verried zijn vrienden, zijn goeroe, de arbeiders en de revolutie.” Bouterse noemde Derby de eerste adviseur van de revolutie. Derby, aldus de legerleider, kan het niet kwalijk worden genomen dat hij een zoon heeft die junkie is en die een drugscafe in Amsterdam heeft. “Hij heeft ook een zoon die bij de SLM in Nederland werkt. Deze komt in Suriname met miljoenen om wit te wassen.” Derby zou daarvoor de contacten leggen, aldus Bouterse. Hij daagde Derby uit dat te ontkennen. Derby was gisteravond niet voor commentaar bereikbaar.

Pag. 3:

Legerleider: niemand gaat ontzien worden

De Surinaamse bevelhebber bracht naar voren dat het drugsprobleem wordt gebruikt als pressiemiddel om legaal te kunnen intervenieren. Hij waarschuwde dat men in Suriname niet moet proberen er een politiek spelletje van te maken. Hij acht hulp van buiten gewenst voor bewapening, training en expertise. “We zijn dan in staat het drugsprobleem op te lossen. Het moet gestructureerd gebeuren om de echte jongens te kunnen aanpakken. Er moet een structuur komen die rechtstreeks onder de president staat en niks te maken heeft met niemand, geen militairen, geen bevelhebber.”

Bouterse vertelde dat het probleem in het leger besproken is. Er is gezegd: “Niemand gaat ontzien worden. Als je bezig bent met illegale praktijken, zal je worden uitgeleverd. Er is documentatie aanwezig om aan te tonen dat we serieus bezig zijn.”

Ingaande op een artikel in NRC Handelsblad dat hij asiel in Nederland zou hebben willen aanvragen zei Bouterse dat “het buitenland mij miljoenen heeft aangeboden om dit land te verlaten. Ik weet dat ik een probleem voor ze ben en ik ga een probleem voor ze blijven.” Over laboratoria in het binnenland: “Ik nodig ambassadeur en pers uit mee te gaan om laboratoria te zoeken.” Over informanten: “We kennen de gasten, zelfs de infiltranten die elkaar aangeven.” Bouterse: “Laat mij de Hollanders duidelijk zeggen: de dag dat ze een rapport over mij opsturen, geef ik mijn pet aan de president en ga ik naar Holland om met Hirsch Ballin erover te praten (..) Ik maak me nu niet zenuwachtig over verhaaltjes in NRC.”

De bevelhebber besloot: “Wij zijn bereid in volle cooperatie en coordinatie te werken met de komende regering. Wij zijn het verplicht, anders moeten wij opstappen. Wij hopen dat de opstelling van de komende regering dienovereenkomstig is en dat het niet dat gebabbel is van meneer Fredje (Derby, red.), want dat geeft ons wel de kriebels. Het geeft aan dat men niet volwassen is en problemen veroorzaakt in plaats van ze op te lossen.”