Vrees voor crisis in rundvlees neemt toe

BRUSSEL, 2 AUG. De vrees voor een rundvlees-crisis in de EG is toegenomen na nieuwe sombere mededelingen, gisteren, van de Europese Commissie over de rundvleesmarkt en een verdere teruggang van de vleesprijzen.

In Duitsland zijn de rundvleesprijzen nu al gedaald tot beneden het niveau (de 'interventie-prijs') waarop de EG verplicht is vlees te gaan opkopen tegen een garantieprijs. Dit ondanks het feit dat voor de interventieprijs al een waarde werd aangehouden die 28 procent beneden het officiele niveau ligt. Ook in Frankrijk en Ierland zakken de prijzen aanhoudend. De EG-rundvleesberg is weer op het niveau van 1987.

De rundvleesconsumptie in Europa zal daarom flink moeten stijgen, aldus de EG-commissaris voor landbouw Ray MacSharry. De EG heeft zelf al een aantal maatregelen genomen om de markt wat meer in evenwicht te brengen. De import van kalveren uit Oost-Europa wordt dit jaar beperkt tot 425.000 stuks. De export van rundvlees (vooral naar Japan en het Midden-Oosten) wordt sterk gestimuleerd, elke twee weken koopt de Gemeenschap 30.000 tot 40.000 ton rundvlees op en met de Duitse autoriteiten is afgesproken dat die zullen trachten zoveel mogelijk rundvlees uit het voormalige Oost-Duitsland in de Sovjet-Unie en in Roemenie af te zetten.

De Europese rundvleesproduktie ligt normaliter tussen de 7,5 en 8,5 miljoen ton per jaar. Het verbruik ligt tussen de 7 en 7,5 miljoen ton. De export ligt tussen de 700.000 en een miljoen ton. Met andere woorden: als de produktie op 8 miljoen ton ligt en de consumptie op 7,5 miljoen ton, als bovendien een miljoen ton wordt uitgevoerd en slechts een half miljoen wordt gemporteerd, is de markt in evenwicht.

Maar de markt is op dit moment totaal uit balans. Dat komt omdat de produktie is opgelopen tot 8,5 miljoen ton, omdat na de Duitse hereniging 20 procent van de Oostduitse koeien is geslacht, omdat de import van kalveren uit Oost-Europa gestegen is tot 900.000 stuks (in plaats van de normale 450.000 stuks) en omdat er door de Golfoorlog 300.000 ton minder is geexporteerd dan normaal geweest zou zijn. Verder zou de consumptie zijn teruggelopen omdat de consument bang was voor Mad Cow Disease ('gekke koeien ziekte'), een hersenaandoening bij runderen waarvan de besmettelijkheid nog niet helemaal bekend is. De ziekte uitte zich vooral in Engeland en Ierland.

Al met al kost de rundvleessector de Gemeenschap in 1991 weer veel geld: ruim 3,9 miljard gulden; 80 procent meer dan vorig jaar. Elke rundvleesproducent zal de EG dit jaar ruim 8.000 gulden kosten.