VNG tegen 'uitkleden' regeling kwijtschelding

DEN HAAG, 2 AUG. De nieuwe kwijtscheldingsregeling bij belastingen is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) “onaanvaardbaar”. Dat heeft zij laten weten in een reactie op voorstellen die staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) vorige maand naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor kwijtschelding komen mensen in aanmerking die volgens bepaalde normen te veel belasting dreigen te moeten betalen. Volgens het voorstel van de staatssecretaris wordt straks geen rekening meer gehouden met de werkelijke woonlasten van de belastingplichtige. In plaats daarvan wordt de norm voor de kosten van levensonderhoud met 290 gulden verhoogd. Deze verandering, die geleidelijk in vijf jaar wordt ingevoerd, betekent een vooruitgang voor mensen met een huur van 290 gulden of minder (dat wil zeggen: zij komen eerder in aanmerking voor kwijtschelding) en een achteruitgang van maximaal 190 gulden voor degenen die een huur van 290 gulden tot 480 gulden betalen, voorzover ze in aanmerking komen voor kwijtschelding. Daarboven geldt de regeling voor individuele huursubsidie.

De VNG constateerde deze week in haar reactie dat “voor naar schatting 480.000 huishoudens met een inkomen op een minimumniveau de mogelijkheid van kwijtschelding van belastingen komt te vervallen”. Dat werd vanochtend tegengesproken door een woordvoerster van het ministerie van financien. Ook VNG-medewerker S. Bosma erkende dat het cijfer van 480.000, bijna de helft van alle minimuminkomens, het theoretische aantal is van belastingplichtigen die of niet meer voor kwijtschelding van belasting in aanmerking komen of nog maar voor een kleiner deel. De cijfers van vorig jaar zijn, aldus Financien, dat 275.000 mensen aanvragen voor kwijtschelding hebben ingediend, waarvan er 82.000 werden gehonoreerd. De kwijtschelding ging in 63.000 gevallen om de gemeentelijke onroerend-goedbelasting.