Verhoging van Frans btw-tarief treft export van bloemen

PARIJS-DEN HAAG, 2 AUG. In Frankrijk is de btw op bloemen en planten gisteren verhoogd van 5,5 naar 18,6 procent. Volgens R. Jeronimus van Bloemenmarketing Organisatie Holland zullen de Nederlandse bloemexporteurs hiervan zeker “een kleine terugslag” ondervinden. Hij vindt het echter nog te vroeg om te zeggen met welk percentage de export zal verminderen.

De Franse regering heeft tot de btw-verhoging besloten in een serie maatregelen om het begrotingstekort in de hand te houden. Ook wil ze enige orde scheppen in een handel waar maar al te vaak onder de toonbank door wordt verkocht. Door het hogere btw-tarief heeft de handel - en vooral de middenstand - er belang bij rekeningen uit te schrijven: zij kunnen de btw immers terugkrijgen.

Voor Nederland is Frankrijk de tweede klant op het gebied van de export van bloemen en vaste planten. Vorig jaar werd naar dat land voor 516 miljoen gulden aan Nederlandse bloemen uitgevoerd. Voor potplanten bedroeg de exportwaarde 231 miljoen.

Jeronimus stelt dat de btw-verhoging “logischerwijs” tot gevolg heeft dat de Fransen wat minder bloemen kopen. Hij verwacht echter dat de zwarte handel door deze maatregel juist toeneemt. Voorzitter Roland Desbarbieux van het Nederlands Bureau voor Bloemen in Parijs wil nog geen commentaar geven. Hij wil eerst de resultaten afwachten over de komende twee maanden.

Het Produktschap voor Siergewassen in Den Haag is vooral bevreesd voor het effect dat de Franse maatregel zal hebben op de hoogte van de btw in andere lidstaten. Die bedraagt daar nu circa zes procent, maar in het kader van de Europese eenwording dienen de tarieven in de lidstaten gelijkgetrokken te worden. Berekeningen van het Landbouw-Economisch Instituut hebben aangetoond dat een hoog btw-tarief voor bloemen in Nederland 2500 arbeidsplaatsen zal kosten.

In bloemenwinkels in Parijs en omgeving heerste gisteren al een zekere paniek. Allereerst is men daar boos over de snelle overgang van de tarieven. Bloemen, die woensdag werden gekocht in Rungis (de nieuwe “Hallen”, even ten zuiden van Parijs) tegen een btw-tarief van 5,5 procent, moesten gisteren worden verkocht voor een tarief van 18,6 procent, aldus een bloemiste. “We krijgen maar 5,5 procent terug, dus de staat steekt 13,1 procent in zijn zak.”

“De oplossing? Of we handhaven de tarieven en we lijden verlies of we verhogen de prijzen en de consument betaalt meer. Maar dan koopt hij minder, want op het ogenblik loopt iedereen wanhopig te zoeken naar geld. Kijk maar naar de traditionele vakantie-oorden. Daar is het nog nooit zo leeg geweest. Wij hebben hoe dan ook minder ingekocht dan normaal”.

De verhoging is volgens een van haar collega's een “schandaal”, omdat ze in geen verhouding staat met de ontwikkeling van de levensstandaard. “De mensen komen hier meestal binnen met een biljet van honderd francs, waarvoor ze een bloemetje willen hebben. Dat is een standaardmaat en voor hetzelfde boeket gaan ze geen 113,10 francs op tafel leggen. Dat betekent dus gewoon dat onze omzet naar beneden gaat en we dus ook minder inkopen. Bloemen zijn een luxe-produkt en ik ben bang, dat we dat zullen merken”.