Staal weer op winst na reorganisatie

Staal Bankiers uit Den Haag, voor bijna tachtig procent eigendom van het Vendex-concern, boekte in de eerste helft van het boekjaar in sterk afgeslankte vorm 2,6 miljoen gulden winst tegen 1,2 miljoen gulden in dezelfde periode van vorig jaar.

In het afgelopen jaar leed Staal een verlies van 58,4 miljoen gulden. Staal moest fors reorganiseren nadat de Belgische Bank Brussel Lambert (BBL) afzag van overname. Staal draaide toen al met groot verlies. Door reorganisatie verdwenen inmiddels negentig van de tweehondertwintig werknemers.

De VAR-dotatie steeg van 1,6 miljoen naar 2,6 miljoen gulden. Het balanstotaal daalde met 0,5 miljard tot 1,15 miljard gulden.