Shamir: ja tegen voorstel VS

TEL AVIV, 2 AUG. De Israelische premier, Yitzhak Shamir, heeft gisteravond 'ja' gezegd tegen de Amerikaanse voorstellen voor een vredesconferentie over het Midden-Oosten.

Na een onderhoud met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, in Jeruzalem zei Shamir dat hij de regering zondag zal aanbevelen de Amerikaanse voorstellen te aanvaarden. Dit gebeurt onder voorbehoud van Israelische instemming met de samenstelling van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg. “Dit is het ja-woord waarop wij hebben gewacht”, zei de breed lachende Baker, die zijn inspanningen om Shamir naar de onderhandelingstafel te trekken gehonoreerd zag. De premier kon zijn ja-woord geven omdat de VS zich in een nog nader uit te werken memorandum zullen verplichten niet af te wijken van aan Israel gedane beloften.

Toen gistermiddag een rode loper bij het bureau van Shamir werd uitgelegd, werd duidelijk dat de premier een verklaring zou afleggen. “Sinds de stichting van de staat Israel heeft Israel gestreefd naar vrede met zijn buren. Wij verklaren ons daarom bereid vredesoverleg te voeren in overeenstemming met de Amerikaanse voorstellen”, zei Shamir.

Onmiddellijk werd er in Jeruzalem gesproken van een historisch keerpunt in het Israelisch-Arabische geschil. “Het vooruitzicht van Israelisch-Arabische vredesonderhandelingen is niet langer een droom”, had Baker kort daarvoor gezegd.

Tot het begin van de vredesconferentie in oktober moet er volgens Baker nog veel werk worden verzet, onder andere over de samenstelling van de Palestijnse delegatie. De Amerikaanse minister ontmoette vanmiddag in Jeruzalem drie leidende Palestijnen in zijn poging die zijde tot een compromis te bewegen. De PLO houdt tot dusverre echter vol dat er geen sprake van concessies kan zijn.

Terwijl Shamir door linkse politici die hem tot voor kort naar het politieke leven stonden lof kreeg toegezwaaid, kwam hij vanuit de rechtervleugel van de regeringscoalitie onder zwaar vuur te staan.

“Alleen God kan nog helpen”, zei onderminister Geula Cohen van de Tehiya-partij, die doodsbang is dat Shamir de deur voor territoriale concessies heeft opengezet. Sharon, minister van bouwnijverheid, heeft gezegd dat hij zondag in de regering tegen het voorstel van Shamir zal stemmen maar niet zal aftreden. Volgens Sharon heeft Shamir op alle essentiele punten toegegeven zonder iets terug te krijgen.