Samenvoeging film- en foto-archieven bepleit

DEN HAAG, 2 AUG. Er moet een Centraal Audiovisueel Archief komen, waar de collecties van het Film- en Beeldbandarchief (FBA) van het NOB, het Film- en Fotoarchief (FFA) van de Rijksvoorlichtingsdienst en de historische collectie van de Stichting Film en Wetenschap (SFW) in worden ondergebracht.

Dat is een van de aanbevelingen van een onderzoek, dat het ministerie van WVC onlangs heeft laten verrichten. Het ministerie heeft dit onderzoek 'Onderzoek Visuele Archieven' half juli naar de betrokken audiovisuele archieven en de Tweede Kamer gestuurd. Na het zomerreces wordt er verder over gesproken.

Aanleiding tot het onderzoek vormt de grote achterstand bij de conservering en het toegankelijk maken van films, televisie- en radio-opnames en ander audiovisueel materiaal, waarmee het ministerie wordt geconfronteerd.

Het onderzoek, dat door het bureau Samsom-Veldkamp werd uitgevoerd, moest duidelijkheid verschaffen over de meest effectieve aanpak op nationaal niveau van deze problemen. Voor noodmaatregelen bij het Film- en Beeldbandarchief van het NOB een bij het Nederlands Filmmuseum (NFM) heeft WVC tot 1995 meer dan 40 miljoen gulden beschikbaar gesteld.