Overschot Duitse handelsbalans

De Duitse handelsbalans over juni vertoont een overschot van 395 miljoen mark tegenover een tekort van 779 miljoen mark in mei.

Voorlopige cijfers van de Bundesbank tonen aan dat het tekort op de lopende rekening over juni is verminderd van 4,4 miljard mark in mei tot 3,8 miljard mark.