Onderzoek naar agressie in psychiatrie

DEN HAAG, 2 AUG. Deze maand begint de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid een onderzoek naar agressie van patienten in psychiatrische ziekenhuizen tegen verplegend personeel.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Directe aanleiding voor het onderzoek zijn vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld na berichten over een toename van agressie en steeds grotere risico's voor verpleegkundigen om (blijvend) letsel op te lopen.

De inspectie wil onder meer weten hoe vaak agressie in algemeen psychiatrische ziekenhuizen tegen verpleegkundigen voorkomt en wat mogelijke oorzaken en gevolgen van die agressie zijn. Het moet gaan om lichamelijk en waarneembaar gedrag, zoals slaan, steken of het gooien van spullen. Dreigen met geweld en verbaal geweld vallen daar niet onder, aldus de inspectie.

In verband met agressie tegen verpleegkundigen zet de inspectie in haar jongste bulletin 'GIGV-informatie' vraagtekens bij de tendens in sommige instellingen om de politie in te schakelen. Ziekenhuizen moeten daarmee uiterst terughoudend zijn, vindt de inspectie, bijvoorbeeld als het gaat om patienten die juist wegens agressie, voortvloeiend uit een geestelijke stoornis, in een psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen. “De instelling dient dan een zodanige behandeling te geven dat dit gedrag weer in min of meer hanteerbare banen wordt geleid”, aldus de inspectie. Overplaatsing naar een instelling die beter is toegerust voor de betrokken patient is een andere mogelijkheid.

Om te voorkomen dat te pas en te onpas agressieve patienten bij de politie worden aangegeven, raadt de inspectie de psychiatrische ziekenhuizen aan gedragsregels op te stellen voor situaties waarin men voor de vraag staat al dan niet aangifte te doen, en doet daarvoor een aantal suggesties. In een protocol zou onder meer moeten staan dat de behandelend psychiater de patient na overdracht aan de politie blijft behandelen.