Nieuwe modellen op komst; Volvo Car blijft auto's maken en ontwikkelen

DEN HAAG, 2 AUG. Volvo Car in Borne blijft zowel een ontwikkelings- als een produktiebedrijf van nieuwe auto's en verandert dus niet in een assemblagefabriek. Deze afspraak is gisteren gemaakt tijdens het zogeheten presidenten-overleg over de toekomst van Volvo Car.

De afspraak, die binnenkort wordt bekrachtigd in een akkoord, is erop gericht dat Volvo Car twee nieuwe personenauto's maakt die in Borne worden ontwikkeld: een die tot nu toe de codenaam Nieuwe Volvo draagt en een nieuwe Mitsubishi. Vanaf 1996 moeten er in Borne van elk model per jaar 200.000 auto's van de band rollen.

De topmannen van de personenautodivisies van het Zweedse autoconcern Volvo, Jeansson, en het Japanse Mitsubishi-concern, Nakamura, het Nederlandse Volvo Car, Deleye, en ambtelijke delegaties van de ministeries van economische zaken en financien voerden gisteren in Den Haag overleg over de toekomst van Volvo Car. Hun afspraken worden verder uitgewerkt door drie werkgroepen, die moeten zorgen voor een juridisch sluitende formulering.

De Nederlandse staat zal het belang in Volvo Car verminderen van 70 procent tot een derde. Volvo (dat nu een belang heeft van 30 procent) en Mitsubishi krijgen beide eveneens een belang van een derde. Daartoe wordt een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst opgesteld. Vanaf 1998 wil de staat ook de resterende aandelen verkopen.

Volvo Car is nu een structuurvennootschap, waardoor veel macht is geconcentreerd bij de Raad van Commissarissen die bestaat uit twee Zweden en vijf Nederlanders. Het is de bedoeling die verhouding te wijzigen waarbij Volvo Car, de Staat en Mitsubishi elk een derde van de commissarisposten zullen bezetten.

Volvo Car en de vakbonden willen dat Nederlandse inbreng in de zeggenschap over de fabriek ook in de toekomst gewaarborgd is. De commerciele activiteiten (verkoop van onderdelen en service) zullen vallen onder de verantwoording van Volvo Zweden. Maar vooral de vakbonden hebben sterk aangedrongen op een blijvende Nederlandse inbreng via de Raad van Commissarissen van Volvo Car. In ons land zijn 900 banen gemoeid met de verkoop-activiteiten.

Ook de financiele afspraken moeten nog verder worden uitgewerkt. Er zal genvesteerd worden in produktiefaciliteiten en de (toekomstige) aandeelhouders spraken eerder al af elk een bedrag van 700 miljoen te zullen bijdragen aan een achtergestelde lening van in totaal 2,1 miljard gulden.

Bestuurder Henk van Rees van de Industriebond FNV vindt dat met de nieuwe afspraken van gisteren “de contouren van een redelijk volwaardig autoconcern zijn ontstaan”. Zijn vrees dat Volvo Car zou verworden “tot een ordinaire schroevedraaierfabriek” is sterk verminderd, al moet het eindresultaat nog op tafel komen. Volgende week vrijdag worden de bonden door minister Andriessen van economische zaken nader genformeerd en op 16 augustus is er overleg met de Raad van Bestuur van Volvo Car.