'Hogescholen mogen extra bijdrage vragen'

ROTTERDAM, 2 AUG. Hogescholen mogen van studenten extra collegegeld vragen voor diensten die niet worden gesubsidieerd. Ze moeten daarvoor wel een afzonderlijke overeenkomst sluiten met hun studenten.

De inschrijving van de student aan de hogeschool mag daarechter niet afhankelijk van zijn. Dat is te concluderen uit de uitspraken die de Haagse kantonrechter de afgelopen weken heeft gedaan in drie zaken die (ex-)studenten van de christelijke agrarische hogeschool in Dronten tegen het bestuur van de hogeschool hadden aangespannen.

De kantonrechter vindt wel dat de hogeschool van twee ex-studenten ten onrechte negenhonderd gulden extra collegegeld per jaar heeft gevraagd. De hogeschool vond het voldoende als globaal werd aangegeven waarvoor het geld zou worden gebruikt. Zij meende dat zij op deze manier ook een stilzwijgende overeenkomst met de studenten had gesloten. De rechter vond van niet, te meer omdat beide studenten hadden geprotesteerd tegen de heffing. Hij bepaalde dat de hogeschool aan beide ex-studenten het extra collegegeld moet terugbetalen.

In de derde zaak bepaalde de rechter dat de hogeschool wel terecht van een student een extra bijdrage heeft gevraagd voor de financiering van niet-subsidiabele kosten. Het sluiten van een overeenkomst tussen hogeschool en student noemt de rechter als voorwaarde. Ook is hij van mening dat wanneer de extra uitgaven lager uitvallen dan begroot en de student derhalve te veel heeft betaald, redelijkerwijs restitutie zou moeten plaatsvinden.

Het is de hogescholen sinds de invoering van de Wet op het hoger beroepsonderwijs, in 1986, verboden van studenten extra collegegeld te eisen boven het wettelijk bepaalde bedrag (1.850 gulden). Voor 1986 konden de hogescholen zelf het collegegeld bepalen. Na de invoering van de wet bleven veel hogescholen extra geld bij de inschrijving van hun studenten vragen. De studentenbonden hebben de laatste jaren herhaaldelijk tegen deze gang van zaken geprotesteerd.

Volgens D. Duyzer van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, het bestuur van de hogeschool, zal het geld worden terugbetaald. Hij verwacht dat maar weinig andere (ex-) studenten naar de rechter zullen stappen. Volgens hem betrof het twee studenten die direct bezwaar maakten tegen de extra bijdrage en waarvan de rechter dus in rede kon zeggen dat er van geen overeenkomst sprake was. De hogeschool telt bijna duizend studenten.