Graanoogst USSR valt tegen

ROTTERDAM, 2 AUG. De Russische graanoogst van dit seizoen zal veel kleiner uitvallen dan in vele voorgaande jaren. De Sovjet-Unie, nu al 's werelds grootste graanimporteur, zal het komende jaar daarom waarschijnlijk 35 miljoen ton graan moeten importeren, 40 procent meer dan vorig jaar.

Dat heeft de International Wheat Council gisteren in Londen meegedeeld. De Sovjet-Unie zal om een dreigende hongersnood te keren aanvullende leningen voor graanaankopen moeten sluiten. De VS verleende de Unie nog onlangs een lening van 1,5 miljard dollar voor voedselaankopen.

Volgens mededelingen van het Sovjet-ministerie voor landbouw was tegen het eind van juli pas 68 miljoen ton graan binnengehaald, 6 miljoen ton minder dan eind juli 1990. Vorig jaar had de Sovjet-Unie nog een buitengewoon goede graanoogst. (Onder de noemer 'graan' valt in eerste instantie tarwe, maar daarnaast ook mas en gerst, maar niet soja). De Sovjet-Unie wordt geplaagd door droogtes die de graanopbrengsten per hectare gemiddeld met tien procent hebben doen dalen.

De International Wheat Council (een samenwerkingsverband van ongeveer vijftig tarwe im- en exporterende landen) heeft zijn verwachting voor de mondiale tarweproduktie in het seizoen 1991-1992 opnieuw in negatieve zin bijgesteld. Het voorspelt nu een wereld-tarwe-oogst van hoogstens 555 miljoen ton, een maand geleden lag de raming nog op 560 miljoen ton. Vorig jaar bedroeg de tarwe-oogst 595 miljoen ton.

Niet alleen de Sovjet-Unie kampt met een tegenvallende graanopbrengst, ook de Chinese graanoogst zal door de grote overstromingen (en droogte op andere plaatsen) beduidend lager uitvallen dan het afgelopen jaar dat een recordopbrengst opleverde. Maar volgens Chinese woordvoerders wordt nog geen voedselschaarste voorzien omdat in de voorafgaande jaren grote voorraaden zijn aangelegd. China is niettemin 's wereld tweede graanimporteur die jaarlijks 10 tot 15 miljoen ton graan invoert. (Japan is nummer drie). Ook de graanoogsten in Argentinie en Australie (begin 1992) zullen waarschijnlijk lager zijn dan in het vorige seizoen. Bovendien wordt de masopbrengst van de Amerikaanse 'corn belt' door droogte bedreigd.

Afgezien van het weer ondervindt het binnenhalen van het graan in de Sovjet-Unie ernstige hinder van de slechte staat waarin de Russische landbouwmachines verkeren. Er is melding van duizenden maaidorsers die door gebrek aan reserve onderdelen of accu's buiten gebruik blijven. Daarnaast zouden vele Sovchozen en Kolchozen (staats- en collectieve boerderijen) graan achter houden om daarvoor later in het jaar betere prijzen te bedingen. In de zwaar door droogte getroffen republiek Kazachstan worden soldaten, studenten en scholieren ingezet bij het binnenhalen van de oogst.

Het IWC verwacht dat graanboeren in Noord-Amerika en Europa, die met grote overschotten kampen, hun overheden onder druk zullen zetten om de Sovjet-Unie extra kredieten voor graanaankopen te verschaffen. Overigens zet Europa zijn overschotten aan tarwe ('zachte tarwe' die van minder kwaliteit is dan de harde tarwe uit de VS en Canada) traditioneel af in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.