'Emissiekoers van HCS niet wijzigen'

AMSTERDAM, 2 AUG. De grootaandeelhouders van HCS voelen er niet voor om na een voorkennis-affaire waarvan zij konden profiteren, de emissiekoers opnieuw te bezien.

Dit heeft mr H. Dekker, secretaris van Unigro en optredend voor twee van de drie grootaandeelhouders van HCS, E.A.Th.A. Albada Jelgersma en L.N. Melchior, vanochtend verklaard.

Het gebaar van grootaandeelhouders om nog 60 miljoen gulden in HCS te stoppen, heeft een negatieve bijsmaak gekregen door een voorkennis-affaire waarvan zij hebben profiteerd. Dekker ontkent pertinent dat 'zijn' partijen er iets mee te maken hebben gehad.

“Het was quitte of dubbel. Wanneer wij niet met nieuw geld over de brug waren gekomen bij HCS, dan wisten we zeker dat wij ons geld als aandeelhouder kwijt waren.” Aan de andere kant voelt hij er niet voor om het profijt, een lagere emissiekoers, ter discussie te stellen. Hij stelt zich op het formele standpunt dat een emissiekoers in overleg met partijen tot stand komt en niet op basis van een koers, die achteraf is doorgehaald.

Na de plaatsing van 51 miljoen nieuwe aandelen bezitten grootaandeelhouders bijna een meerderheidsbelang in HCS, de rest is voor een groot deel in handen van de banken. De andere aandeelhouders spelen na de aangekondigde emissie geen rol meer.

De directie van HCS toonde zich gisteren aangeslagen, nadat bekend werd dat de beurshandel was doorgehaald. De aandeelhouders spraken het vermoeden uit dat er ook voorkennis is geweest van het resultaat.

Financieel directeur van HCS drs. J.J.G.M.Sanders deelde gistermiddag op de buitengewone aandeelhoudersvergadering een verlies over het eerste halfjaar mee van 40 miljoen gulden. De aandeelhouders menen dat de grootaandeelhouders al eerder op de hoogte waren van dit verlies.“Het verlies is pas een uur voor de vergadering vastgesteld in overleg met accountants en banken”, aldus president E.P. van den Boogaard.

Gisteren weigerde een aantal aandeelhouders het bestuur te geloven. “U denkt toch niet dat wij gek zijn. Op maandag sluit u een akkoord met grootaandeelhouders en banken. U maakt ons toch niet wijs dat u toen niet over die 40 miljoen gulden hebt gesproken? Dan liegt er iemand in deze zaal”, zo reageerde aandeelhouder R. Brink.

De directie van HCS slaagde er echter niet in duidelijk te maken dat de grootaandeelhouders maandag nog niet wisten van het grote verlies.“Wat wij tegen de grootaandeelhouders hebben gezegd is de verantwoordelijkheid van de onderneming”, aldus financieel directeur Sanders. Een boe-geroep van de zaal deed Van den Boogaard ingrijpen. “Ik kan u verzekeren dat het bedrag van 40 miljoen aan de grootaandeelhouders niet is genoemd.”

Ook niet gendiceerd? zo vroeg een aandeelhouder kien. Van den Boogaard omzeilde dit antwoord door te zeggen dat de grootaandeelhouders die bereid zijn 60 miljoen gulden in de onderneming te steken een ander belang hadden dan de halfjaarcijfers.

De klap van de 40 miljoen verlies kwam hard aan, omdat Van den Boogaard een maand geleden nog “een klein operationeel verlies over het eerste halfjaar” had voorspeld.

“Ik heb er nog spijt dat ik dat gezegd heb”, zei Van den Boogaard. “Het is het aller-aller-aller slechtse scenario”, meende financieel-directeur Sanders. Volgens Sanders moet in het tweede halfjaar weer iets van het verlies van veertig miljoen gulden worden goedworden. “Maar als u nu vraagt: draait het bedrijf beter of slechter dan een maand geleden, dan moet ik zeggen dat het zeker niet beter gaat. Maar als het bedrijf in rust verder kan gaan, wil ik mijn hand in het vuur steken dat we betere resultaten zullen boeken”, aldus Sanders.

Volgens Van den Boogaard zal het bedrijf in 1992 weer teruggroeien naar vier procent resultaat op de omzet. Door de kapitaalsinjectie kan HCS de Amerikaanse dochter Savin afboeken. Tot nu toe kon dat niet, omdat dan het eigen vermogen van HCS negatief zou worden en HCS van de beurs zou moeten. Of dat gebeurt hangt af van de vraag of HCS Savin Canada verkoopt of niet. De opbrengst van de verkoop moet voldoende zijn om het resterende deel van Savin te laten overleven.

Eigenlijk waren de aandeelhouders gisteren bijeengeroepen om hun goedkeuring te verlenen aan een statutenwijziging die de ondershands plaatsing van 50 miljoen nieuwe aandelen bij de banken en de drie grootaandeelhouders mogelijk moest maken.

Opgewonden discussieerden de kleine aandeelhouders of zij nu ook niet mee mochten doen. De president-commissaris wilde het zelfs op een hoofdelijke stemming laten aankomen toen de bedrijfsjurist ingreep. Er viel helemaal niets te stemmen. De grootaandeelhouders die gezamenlijk 50 procent van HCS bezitten, hadden al een positieve stemverklaring afgegeven. Mokkend werd bij acclamatie de statutenwijziging aangenomen.