Eenheid volken Suriname bepleit

ROTTERDAM, 2 AUG. Bosnegers en Indianen moeten in Suriname samenwerken om de militairen uit het binnenland te verdrijven.

In een toespraak tot de Internationale conferentie voor inheemse volken in Geneve zei de Surinaamse Indianenleider G. Pierre vanochtend dat er besprekingen zijn begonnen tussen de Indianen en de bosnegergemeenschap “om de oorspronkelijke woongebieden te pacificeren”. De beide volken zouden ook samen moeten strijden voor de bescherming van het milieu.

Pierre zegt desgevraagd dat de jarenlange onderlinge gevechten tussen Indianen en bosnegers Suriname geen goed heeft gedaan. “We moeten geen confrontatie meer zoeken. Cocabroeders Bouterse en commandant Thomas (leider van de Tucajana-Indianen) hebben ons in een ontzaglijke poel van verderf gestort”.

Indianen en bosnegers zouden de wapens moeten neerleggen. Door internationale hulp zou kunnen worden begonnen aan milieubeheer in het binnenland van Suriname. “Door houtwinning, mijnbouw en goudwinning wordt nu erg veel land vernietigd”.

Pierre, die in juni naar Nederland vluchtte na jarenlang op goede voet te hebben verkeerd met legerleider Bouterse, zegt dat de Surinaamse justitie over voldoende materiaal beschikt om de legertop met succes te kunnen vervolgen. Justitie kan nu door intimidatie niets met het materiaal doen.

De Indianenleider zegt ook een band te hebben waarop het verzoek staat dat de huidige minister van defensie R. Christopher vorig jaar aan hem richtte. Christopher zou Pierre hebben gevraagd 80 kilo cocane naar Nederland te smokkelen.