Deutsche Bank boekt recordwinst

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, boekte in de eerste helft van dit jaar een recordwinst en lijkt een uitzonderlijk jaar tegemoet te gaan.

De geconsolideerde bruto winst steeg met 23,4 procent tot 3,2 miljard mark tegen 2,6 miljard mark in de eerste zes maanden van het jaar ervoor.

Opgemerkt wordt dat deze cijfers geen exacte vergelijking met die over de eerste zes maanden van vorig jaar bieden. Eind 1990 werd door Deutsche Bank voor het eerst een volledig bedrijfsresultaat gepubliceerd. Voordien gaf de bank zoals alle Duitse banken gewoon waren te doen, alleen het zogenoemde 'Teilbetriebsergebnis' prijs. Dit is brutowinst zonder de resultaten uit de handel voor eigen rekening in onder meer effecten, edele metalen en vreemde valuta's. In de nu bekend gemaakte halfjaarcijfers worden de uitkomsten hiervan wel meegeteld. Worden die weggelaten uit de halfjaarcijfers dan komt de winststijging uit op 15 procent.

Het balanstotaal van het bankconcern dat in oostelijk Duitsland inmiddels 185 kantoren heeft, en onlangs een te Berlijn gevestigde bankdochter volledigconsolideerde, groeide in de eerste helft van dit jaar met 7,2 procent tot 429 miljard mark.

De koers van het aandeel Deutsche Bank zat in de laatste maanden van 1989 in de lift omhoog en bereikte begin 1990 een hoogtepunt. De euforie over de op handen zijnde Duitse eenwording was toen een sterke gangmaker. Sindsdien trad matiging in totdat de Golfcrisis de beurzen ontregelde en in het derde kwartaal van 1990 een forse koersdaling intrad waarvan het aandeel zich tot dusver nog niet volledig heeft hersteld.