Senaat VS wil vrouwelijke piloten ook in strijd inzetten

WASHINGTON, 1 AUG. De Amerikaanse Senaat heeft zich er gisteren met ruim tweederde meerderheid voor uitgesproken om vrouwelijke militaire piloten voortaan ook in de voorste linies in te zetten. Tot dusverre was dit pilotes formeel niet toegestaan. Het Huis van Afgevaardigden had eerder al gestemd voor de opheffing van het verbod.

Voorstanders in de Senaat van een opheffing van het verbod wezen erop dat vrouwelijke piloten, in ondersteunende functies, op volwaardige wijze hadden meegedaan tijdens de Golfoorlog. “Ze werden geconfronteerd met vijandelijk vuur, ze vlogen boven vijandelijk territorium, ze stierven, raakten gewond of werden krijgsgevangen gemaakt. Ze leefden onder buitengewoon veeleisende omstandigheden”, aldus de Democratische senator Edward Kennedy. Hij pleitte er nadrukkelijk voor om de zijns inziens verouderde verbodsbepaling in te trekken. “Het is pijnlijk voor het Congres en onrechtvaardig tegenover alle vrouwen in de strijdkrachten dat we deze dwaze beperkingen nog in de boeken hebben staan”, zei Kennedy.

De Senaat besloot een onderzoekscomissie in het leven te roepen om de rol van de vrouw binnen de strijdkrachten opnieuw te omschrijven. (Reuter, AP)