Schele hoofdpijn

Hoofdpijn heeft bijna iedereen wel eens, maar wanneer noemen we deze pijn migraine? Daarover bestond tot 1988 veel onduidelijkheid. De International Headache Society heeft in dat jaar richtlijnen voor classificatie en diagnose opgesteld waarin de meeste specialisten zich kunnen vinden.

Volgens deze richtlijnen moeten, om de hoofdpijn migraine te kunnen noemen, de pijnaanvallen zeker 4 tot 72 uur duren. De hoofdpijn kan eenzijdig en kloppend zijn, de dagelijkse activiteiten kunnen belemmerd worden en de hoofdpijn neemt toe bij lichamelijke activiteit - bij migraine moeten twee van die vier kenmerken aanwezig zijn. De patient moet verder misselijk zijn, eventueel overgeven, of hij moet niet tegen licht of geluid kunnen.

Een zeldzamer vorm is de 'migraine met aura'. De patient ziet dan donkere vlekken of glinsterende regelmatig gevormde soms flikkerende figuren door zijn gezichtsveld dwalen (zie tekening). In vaktaal heten het passagere focale neurologische symptomen (PFNS). Ze gaan meestal aan de hoofdpijn vooraf en mogen volgens de criteria van de Headache Society niet langer dan een uur duren. Als dat wel zo is, of als de PFNS zeer snel opkomen, moet goed naar andere oorzaken (hersentumor, epilepsie) worden gezocht.

Joost Vermeulen

Grote foto: de eerste opname van het oppervlak van Mars, in 1976 gemaakt door de Viking.

Inzetten met de klok mee:

Lancering van de Viking in 1975.

Tekening van de Mars Observer (lancering september 1992), die het oppervlak van Mars minutieus in kaart gaat brengen.

Tekening van Marswagentje (rover) dat grondmonsters verzamelt. Misschien nog voor 2000 realiteit.

(foto's en tekeningen: Jet Propulsion Laboratory)

Grote foto: de eerste opname van het oppervlak van Mars, in 1976 gemaakt door de Viking.

Inzetten met de klok mee:

- Lancering van de Viking in 1975.

- Tekening van de Mars Observer (lancering september 1992), die het oppervlak van Mars minutieus in kaart gaat brengen.

- Tekening van Marswagentje (rover) dat grondmonsters verzamelt. Misschien nog voor 2000 realiteit. (foto's en tekeningen: Jet Propulsion Laboratory)