Protest tegen zwarte kandidaat-rechter VS

WASHINGTON, 1 AUG. Twee invloedrijke groeperingen in de Verenigde Staten hebben zich gisteren gekeerd tegen de kandidaat van president George Bush voor een opengevallen plaats in het Amerikaanse Hooggerechtshof.

In het bijzonder de oppositie van het Nationale Verbond voor de Bevordering van Gekleurde Mensen (NAACP) tegen rechter Clarence Thomas, zelf een zwarte, zou diens benoeming ernstig kunnen bemoeilijken. Het NAACP, de grootste burgerrechtenorganisatie in de VS, hekelde de conservatieve opvattingen van Thomas, vooral inzake programma's voor positieve discriminatie, en omschreef hem als “reactionair”.

Ook de grootste vakbond van de VS, het AFL-CIO, sprak zich uit tegen de benoeming van Thomas, die als het aan Bush ligt de plaats moet innemen van de eveneens zwarte rechter Thurgood Marshall die vorige maand zijn vertrek aankondigde.

Thomas' benoeming moet nog worden bekrachtigd door de Senaat, die zich in september met deze kwestie zal bezighouden. Het Witte Huis en enige Republikeinse senatoren zeiden gisteren dat ze er ondanks het negatieve advies van de NAACP en het AFL-CIO van uit gingen dat de aanstelling van Thomas geen schipbreuk zou lijden.

Uit vrees dat kritiek van hun kant op een zwarte kandidaat verkeerd zou worden uitgelegd, hebben veel blanke senatoren en hoofdzakelijk blanke groeperingen zich vooralsnog op de vlakte gehouden bij hun reacties op de kandidatuur van Thomas. Naar verwachting zullen ze nu openlijker kritiek op Thomas durven uitoefenen.

Vier jaar geleden slaagde een coalitie van actiegroepen erin om voldoende senatoren te overtuigen van de onwenselijkheid van de benoeming van de door de toenmalige president Ronald Reagan voor het Hooggerechtshof voorgedragen conservatief Robert Bork en ging diens aanstelling niet door. (Reuter, AP)