Poolse verpleegsters houden voorlopig loon

AMSTERDAM, 1 AUG. De 24 Poolse verpleegkundigen die het VU-ziekenhuis begin juni naar Nederland heeft gehaald, behouden hun salaris en huisvesting totdat duidelijk is of het ministerie van WVC hun Poolse diploma gelijk stelt met het Nederlandse. De Raad van State stelde gisteren erkenning van het Poolse diploma als voorwaarde voor de toekenning van voorlopige arbeidsvergunningen. Het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (CBA) had eerder geweigerd arbeidsvergunningen af te geven omdat het VU-ziekenhuis eerst in Nederland en vervolgens in andere landen had moeten werven.

Voor een aantal Polen zal de erkenning van het diploma problemen opleveren. WVC stelt als eis dat de verpleegkundigen in de afgelopen vijf jaar drie jaar werkervaring hebben opgedaan. De verpleegkundigen die dat niet kunnen aantonen, moeten eerst een jaar stage lopen in een Nederlands ziekenhuis. Het CBA is echter niet van plan daarvoor vergunningen af te geven. Het CBA ziet de uitspraak van de Raad van State als “ondersteuning van het terughoudende toelatingsbeleid van buitenlanders op de Nederlandse arbeidsmarkt” waarbij alleen arbeidskrachten die direct inzetbaar zijn arbeidsvergunningen krijgen. De VU meent dat de Polen voldoende zijn toegerust om als verpleegkundige in het ziekenhuis te werken.

De procedure bij WVC zal enkele weken in beslag nemen. Het ziekenhuis is bereid “desnoods iemand naar Polen te sturen” om de benodigde bewijzen op te halen, zo zei A. Vredeveld, hoofd personeel en organisatie van de VU. Voor de Polen die niet aan de eisen voldoen, zal het ziekenhuis “naar een oplossing zoeken”. Waar die uit bestaat is nog onduidelijk. Inmiddels is een verpleegkundige naar Polen terug gegaan om daar de uitkomst van de procedure af te wachten. Ook andere Polen denken er over naar huis te gaan.

Over vier maanden is pas duidelijk of de Poolse verpleegkundigen definitieve arbeidsvergunningen krijgen. Het CBA heeft dan het bezwaarschrift behandeld dat de VU en de verpleegkundigen tegen de negatieve beslissing hebben ingediend. In afwachting daarvan vroegen zij om voorlopige vergunningen bij de Raad van State. Het CBA zal bij de behandeling van het bezwaarschrift onderzoeken of er 'prioriteit genietend aanbod' van verpleegkundigen is in Nederland of de EG.